Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurulu Kararı

Gündem Konusu: Türk Telekom İnternet Bizden İndirim Kampanyaları
KARAR: Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

Türk Telekomünikasyon AŞ tarafından 06.03.2020 tarihli ve 30278 sayılı yazı ile; “Toptan Al-Sat DSL İnternet Bizden İndirim Kampanyası”, “Toptan VAE DSL İnternet Bizden İndirim Kampanyası” ve “Toptan VAE Yalın DSL İnternet Bizden İndirim Kampanyası” uygulama esaslarında yer alan ücret kalemlerinde değişiklik yapılarak kampanya uygulama sürelerinin 30.06.2020 tarihine kadar uzatılmasına ve “Toptan Al-Sat Fiber İnternet Bizden İndirim Kampanyası”, “Toptan VAE Fiber İnternet Bizden İndirim Kampanyası” ve “Toptan VAE Yalın Fiber İnternet Bizden İndirim Kampanyası” uygulama esaslarının 30.06.2020 tarihine kadar yürürlükte kalacak şekilde onaylanmasına yönelik teklifleri Kurumumuz onayına sunulmuş olup, söz konusu kampanyaların;
Ülkemiz genelinde internet penetrasyonunun artırılmasına,
Yüksek hızlı DSL hizmetine geçişlerin ve genişbant internet hizmetlerinin ilk ediniminin kolaylaştırılmasına,
Fiber erişim şebekesinin kullanımının yaygınlaşmasına,
Kullanıcıların makul bir ücret karşılığında elektronik haberleşme şebeke, altyapı ve hizmetlerinden yararlanmasına,
Toptan genişbant erişim hizmetlerinin kullanımının teşvik edilmesi yönüyle elektronik haberleşme hizmetlerinin arzı ve yeni yatırımların özendirilmesine katkı sağlayacağı da göz önünde bulundurularak; 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 6, 13, 14 ve 20’nci maddeleri, Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği’nin 5 ve 12’nci maddeleri ve ilgili diğer mevzuat kapsamında;

Kurumumuz düzenleme hakları saklı kalmak kaydı ile;

  1. 21.01.2020 tarihli ve 2020/DK-ETD/017 sayılı Kurul Kararı ile 31.03.2020 tarihine kadar uygulanmak üzere onaylanan “DSL İnternet Bizden İndirim Kampanyaları”na yönelik uygulama esaslarının; aynı şartlarla 30.04.2020 tarihine kadar uzatılması,
  2. Ek-1’de yer alan “Fiber İnternet Bizden İndirim Kampanyaları”na yönelik uygulama esaslarının; 01.04.2020 – 30.04.2020 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde onaylanması,
  3. Ek-2’de yer alan “İnternet Bizden İndirim Kampanyaları”na yönelik uygulama esaslarının; 01.05.2020 – 30.06.2020 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde onaylanması,
  4. “İnternet Bizden İndirim Kampanyaları”ndan yararlanacak olan yeni abonelere; İnternet Servis Sağlayıcıları tarafından sunulacak internet hizmetinin Güvenli İnternet Hizmeti kapsamında “Aile Profili” ile birlikte sunulmasının esas olması ve söz konusu abonelerin “Güvenli İnternet Hizmetine İlişkin Usul ve Esaslar”da yer alan yöntemleri kullanarak tercihlerini değiştirebilmelerine olanak sağlanması,
  5. Onaylanan kampanyalara yönelik uygulama esaslarının; İşbu Kurul Kararı’nın tebliğ tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde Türk Telekomünikasyon AŞ tarafından Şirketlerinin internet sayfasında yayımlanması hususlarına karar verilmiştir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

TOPTAN AL-SAT FİBER İNTERNET BİZDEN İNDİRİM KAMPANYASI

Kampanyanın Kapsamı
Toptan Al-Sat modelinde aşağıda yer alan paketlere yapılacak yeni satışlarda geçerli olacak olan Toptan Al-Sat Fiber İnternet Bizden İndirim Kampanyası 01.04.2020 – 30.04.2020 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Kampanya kapsamında belirtilen paketlere yapılacak yeni satışlarda İSS’lere 24 ay boyunca paket ücretleri indirimli olarak uygulanacaktır.

Kampanya Uygulama Esasları
1) Tüm İSS’ler, kampanya döneminde Al-Sat modelinde aşağıda belirtilen Fiber paketlerine yapacakları yeni abonelikler için kampanyadan faydalanacaktır.
2) Kampanyaya özel yeni 4 Mbps’e kadar 40 GB Kotalı ve 4 Mbps’e kadar 60 GB Kotalı paket tanımı yapılacaktır. Sadece bu paketlere yapılacak satışlar bu kampanyadan faydalanacaktır.

3) Kampanya paket bazlı takip edileceğinden sadece Al-Sat modelinde geçerli olacaktır. Port ve transmisyon temelli ücretlendirme modelinde kampanyadan faydalanılamayacaktır. Modeller arası geçiş yapan abonelikler için paket indirimi sonlandırılacaktır.
4) Kampanya; tesis adresinde daha önce hiç abonelik yapılmamış yeni müşterilere ve tesis adreslerinde abonelik iptali üzerinden en az 3 (üç) ay geçmiş abonelere uygulanacaktır. Adreslerde kontrol BBK ve PSTN No üzerinden yapılacaktır. Kampanya döneminde elde edilen müşterilerden İSS’ler arası geçiş ile alınan veya modeller arası geçiş yapan müşteriler kampanya kapsamına dâhil edilmeyecektir. Mevcutta abonelik bulunan adreslerde ikinci bir abonelik tesis ettirilerek yapılacak abonelikler kampanyadan faydalanamayacaktır.
5) 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kampanyaya dâhil edilecek abonelikler için İSS’ler tarafından BBK ve PSTN No üzerinden kontrol yapılması zorunludur. Türk Telekom tarafından aylık bazda yapılacak kontroller neticesinde, bir İSS tarafından kampanyadan faydalanma koşullarını taşımadığı halde kampanyaya dâhil edilmeye çalışıldığı tespit edilen aboneliklerin sayısının, söz konusu İSS’nin kampanyadan yararlanan toplam abonelerinin %1’ini geçmesi durumunda söz konusu İSS’nin kampanyadan faydalandırılması süresiz olarak durdurulur. Bu durum, Kampanya kapsamında 1000’den fazla abonesi olan İSS’ler için geçerli olup, Türk Telekom tarafından İSS’lere abonelerin kampanyadan yararlanmaya uygun olup olmadığı hususunda tam bir bilgilendirme sağlanacaktır.
6) Toptan Al-Sat Fiber İnternet Bizden İndirim Kampanyasından yararlanan abonelikler diğer satış destek ve upsell kampanyalarından faydalanamayacaktır
7) Kampanyaya dâhil olmuş fakat kampanya bitmeden hattını dondurmuş ve/veya başka bir İSS’ye churn etmiş müşteriler kampanya kapsamında sunulan paket ücreti hesaplamasına dâhil edilmeyecektir.
8) Kampanya kapsamında İSS’ler için aşağıdaki tabloda yer alan aylık satış kotaları uygulanacaktır. Herhangi bir İSS için internet bizden kampanyaları kapsamında ücret alınmayan ve indirim uygulanan paketlerdeki abonelerinin toplamı, kapsam dışındaki paketlerdeki abone sayısının %50’sini aşamaz. Aylık kotasının üstünde satış yaptığı ya da abone oranına ulaştığı tespit edilen İSS’ler için kampanya koşullarını kötüye kullanımı (son kullanıcı onayı olmaksızın hanelere abonelik yapıldığı) tespit edilir ise bu paketin satışı durdurulacak ve kampanya kapsamında verilen satış destekleri geri alınacaktır.
9) Aboneler Toptan Al-Sat Fiber İnternet Bizden kampanyası kapsamındaki Fiber/DSL paketlerden DSL/Fiber paketlerine geçiş yaparsa kampanyadan yararlanmaya devam edecektir.
10) Kampanyaya dâhil olan aboneler kampanya kapsamı dışında bir pakete geçiş yaparsa paket ücretine yapılan indirim sonlandırılacaktır.
11) Kampanya kapsamındaki aboneliklerde 24 ay boyunca Kotaya ulaşıldıktan sonra paket hızı 1 Mbps olacak ve kota aşım ücreti uygulanmayacaktır.
12) Kampanya kapsamına girmeyen abonelikler yukarıda bahsi geçen paketleri kullanamaz.
13) Kampanya kapsamındaki Aboneler Toptan Al-Sat Fiber İnternet Bizden İndirim kampanyası kapsamındaki 4 Mbps’e kadar 40 GB Kotalı ve 4 Mbps’e kadar 60 GB Kotalı paketleri arasında geçiş yaparsa kampanyadan yararlanmaya devam edecektir.
14) Kampanya kapsamındaki abonelikler için THK aylık hat kullanım ücreti 24 ay boyunca 9,48 TL olarak uygulanacaktır.
15) Toptan Al-Sat DSL/Fiber İnternet Bizden ve Toptan Al-Sat DSL/Fiber İnternet Bizden Upsell kampanyalarından faydalanan abonelikler paket değişikliği yaparak Toptan Al-Sat Fiber İnternet Bizden İndirim kampanyasına geçebilecektir. Bu durumda abonelikler ilk kampanya geçerlilik süresi dahil toplam 24 ay tamamlanıncaya kadar kampanya indiriminden faydalanacaktır. Toptan Al-Sat Fiber İnternet Bizden İndirim kampanyasına geçiş yapacak abonelikler Toptan Al- Sat DSL/Fiber İnternet Bizden ve Toptan Al-Sat DSL/Fiber İnternet Bizden Upsell paketlerine dönüş yapamayacaktır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

TOPTAN VAE FİBER İNTERNET BİZDEN İNDİRİM KAMPANYASI

Kampanyanın Kapsamı

Toptan VAE modelinde 4 Mbps’e kadar portunda 40 GB Kotalı ve 4 Mbps’e kadar portunda 60 GB Kotalı paketlerine yapılacak yeni satışlarda geçerli olacak olan Toptan VAE Fiber İnternet Bizden İndirim Kampanyası 01.04.2020 – 30.04.2020 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Kampanya kapsamında yukarıda belirtilen portlara yapılacak yeni satışlarda 24 ay boyunca PSTN ve THK’lı port ücretleri (Yalın Fiber port ücreti hariç) alınmayacaktır. Transmisyon ücret hesaplaması için kullanılan abone adetlerine bu kapsamdaki aboneler dâhil edilecektir.

Kampanya Uygulama Esasları


1) Tüm İSS’ler, kampanya döneminde VAE modelinde aşağıda belirtilen Fiber portlarına yapacakları yeni abonelikler için kampanyadan faydalanacaktır.
2) Kampanyaya özel yeni 4 Mbps’e kadar portunda 40 GB Kotalı ve 4 Mbps’e kadar portunda 60 GB Kotalı paket tanımı yapılacaktır. Sadece bu paketlere yapılacak satışlar bu kampanyadan faydalanacaktır.

3)Kampanya port bazlı takip edilecek ve sadece VAE modelinde geçerli olacaktır. Modeller arası geçiş yapan abonelikler için port ücreti indirimi sonlandırılacaktır.
4) Kampanya; tesis adresinde daha önce hiç abonelik yapılmamış yeni müşterilere ve tesis adreslerinde abonelik iptali üzerinden en az 3 (üç) ay geçmiş abonelere uygulanacaktır. Adreslerde kontrol BBK ve PSTN No üzerinden yapılacaktır. Kampanya döneminde elde edilen müşterilerden İSS’ler arası geçiş ile alınan veya modeller arası geçiş yapan müşteriler kampanya kapsamına dâhil edilmeyecektir. Mevcutta abonelik bulunan adreslerde ikinci bir abonelik tesis ettirilerek yapılacak abonelikler kampanyadan faydalanamayacaktır.
5) 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kampanyaya dâhil edilecek abonelikler için İSS’ler tarafından BBK ve PSTN No üzerinden kontrol yapılması zorunludur. Türk Telekom tarafından aylık bazda yapılacak kontroller neticesinde, bir İSS tarafından kampanyadan faydalanma koşullarını taşımadığı halde kampanyaya dâhil edilmeye çalışıldığı tespit edilen aboneliklerin sayısının, söz konusu İSS’nin kampanyadan yararlanan toplam abonelerinin %1’ini geçmesi durumunda söz konusu İSS’nin kampanyadan faydalandırılması süresiz olarak durdurulur. Bu durum, Kampanya kapsamında 1000’den fazla abonesi olan İSS’ler için geçerli olup, Türk Telekom tarafından İSS’lere abonelerin kampanyadan yararlanmaya uygun olup olmadığı hususunda tam bir bilgilendirme sağlanacaktır.
6) Toptan VAE Fiber İnternet Bizden Kampanyasından yararlanan abonelikler diğer satış destek ve upsell kampanyalarından faydalanamayacaktır.
7) Kampanyaya dâhil olmuş fakat kampanya bitmeden hattını dondurmuş ve/veya başka bir İSS’ye churn etmiş müşteriler kampanya kapsamında sunulan port ücreti indirim hesaplamasına dâhil edilmeyecektir.
8) Kampanya kapsamında İSS’ler için aşağıdaki tabloda yer alan aylık satış kotaları uygulanacaktır. Herhangi bir İSS için internet bizden kampanyaları kapsamında ücret alınmayan ve indirim uygulanan paketlerdeki abonelerinin toplamı, kapsam dışındaki portlardaki abone sayısının %50’sini aşamaz. Aylık kotasının üstünde satış yaptığı ya da abone oranına ulaştığı tespit edilen İSS’ler için kampanya koşullarını kötüye kullanımı (son kullanıcı onayı olmaksızın hanelere abonelik yapıldığı) tespit edilir ise bu portun satışı durdurulacak ve kampanya kapsamında verilen satış destekleri geri alınacaktır.

9) Aboneler Toptan VAE İnternet Bizden İndirim kampanyası kapsamındaki Fiber/DSL portlardan DSL/Fiber portlarına geçiş yaparsa kampanyadan yararlanmaya devam edecektir.
10) Aboneler kampanya kapsamındaki portlar dışında bir porta geçiş yaparsa port ücretine yapılan indirim sonlandırılacaktır.
11) Port ve Transmisyon bazlı ücretlendirme ve VAE modelinden dolayı Kota sonrası hız düşümü İSS’lerin sorumluluğunda olacaktır.
12) Abonelerin kampanya kapsamındaki Kota sınırlamalarının İSS’lerin Türk Telekom’a raporlanması Türk Telekom tarafından istenebilir.
13) Kampanyada İSS’ler tarafından uygulanacak Kota sınırlamasının kötüye kullanımı durumunda (kampanya kapsamındaki paketleri kullanan aboneliklerin, kampanya harici aboneliklerin kullanımını aşması durumunda) kampanya kapsamındaki paketlerin satışının durdurulmasına yönelik talep Türk Telekom tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna sunulabilir.
14) Kampanya kapsamındaki aboneliklerde 24 ay boyunca Kotaya ulaşıldıktan sonra paket hızı 1 Mbps olacak ve kota aşım ücreti uygulanmayacaktır.
15) Kampanya kapsamına girmeyen abonelikler yukarıda bahsi geçen paketleri kullanamaz.
16) Kampanya kapsamındaki Aboneler Toptan VAE Fiber İnternet Bizden İndirim kampanyası kapsamındaki 4 Mbps’e kadar portunda 40 GB Kotalı ve 4 Mbps’e kadar portunda 60 GB Kotalı paketleri arasında geçiş yaparsa kampanyadan yararlanmaya devam edecektir.
17) Kampanya kapsamındaki abonelikler için THK aylık hat kullanım ücreti 24 ay boyunca 4 Mbps’e kadar portunda 40 GB Kotalı paketi için 5 TL ve 4 Mbps’e kadar portunda 60 GB kotalı paketi için 9,48 TL olarak uygulanacaktır.
18) Toptan VAE DSL/Fiber İnternet Bizden kampanyalarından faydalanan abonelikler paket değişikliği yaparak Toptan VAE Fiber İnternet Bizden İndirim kampanyasına geçebilecektir. Bu durumda abonelikler ilk kampanya geçerlilik süresi dahil toplam 24 ay tamamlanıncaya kadar kampanya indiriminden faydalanacaktır. Toptan VAE Fiber İnternet Bizden İndirim kampanyasına geçiş yapacak abonelikler Toptan VAE DSL/Fiber İnternet Bizden paketlerine dönüş yapamayacaktır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

TOPTAN VAE YALIN FİBER İNTERNET BİZDEN İNDİRİM KAMPANYASI

Kampanyanın Kapsamı

Toptan VAE modelinde 4 Mbps’e kadar portunda yalın Fiber 40 GB Kotalı ve 4 Mbps’e kadar portunda yalın Fiber 60 GB Kotalı paketlerine yapılacak yeni satışlarda geçerli olacak olan Toptan VAE Yalın Fiber İnternet Bizden İndirim Kampanyası 01.04.2020 – 30.04.2020 tarihleri arasında geçerli olacaktır.
Kampanya kapsamında 4 Mbps’e kadar portunda yalın Fiber 40 GB Kotalı paketine yapılacak satışlarda 24 ay boyunca yalın Fiber port ücretleri 5 TL ve 4 Mbps’e kadar portunda yalın Fiber 60 GB Kotalı paketlerine yapılacak satışlarda port ücretleri 9,48 TL olacak şekilde indirim uygulanacaktır. (Yalın Fiber Engelli port ücretlerine de 9,005 TL olacak şekilde indirim uygulanacaktır.) Transmisyon ücret hesaplaması için kullanılan abone adetlerine bu kapsamdaki aboneler dâhil edilecektir.

Kampanya Uygulama Esasları
1) Tüm İSS’ler, kampanya döneminde VAE modelinde aşağıda belirtilen yalın Fiber portlarına yapacakları yeni abonelikler için kampanyadan faydalanacaktır.
2) Kampanyaya özel yeni 4 Mbps’e kadar portunda yalın 40 GB Kotalı ve 4 Mbps’e kadar portunda yalın 60 GB Kotalı paket tanımı yapılacaktır. Sadece bu paketlere yapılacak satışlar bu kampanyadan faydalanacaktır.

3) Kampanya port bazlı takip edilecek ve sadece VAE modelinde geçerli olacaktır. Modeller arası geçiş yapan abonelikler için port ücreti indirimi sonlandırılacaktır.
4) Kampanya; tesis adresinde daha önce hiç abonelik yapılmamış yeni müşterilere ve tesis adreslerinde abonelik iptali üzerinden en az 3 (üç) ay geçmiş abonelere uygulanacaktır. Adreslerde kontrol BBK üzerinden yapılacaktır. Kampanya döneminde elde edilen müşterilerden İSS’ler arası geçiş ile alınan veya modeller arası geçiş yapan müşteriler kampanya kapsamına dâhil edilmeyecektir. Mevcutta abonelik bulunan adreslerde ikinci bir abonelik tesis ettirilerek yapılacak abonelikler kampanyadan faydalanamayacaktır.
5) 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kampanyaya dâhil edilecek abonelikler için İSS’ler tarafından BBK üzerinden kontrol yapılması zorunludur. Türk Telekom tarafından aylık bazda yapılacak kontroller neticesinde, bir İSS tarafından kampanyadan faydalanma koşullarını taşımadığı halde kampanyaya dâhil edilmeye çalışıldığı tespit edilen aboneliklerin sayısının, söz konusu İSS’nin kampanyadan yararlanan toplam abonelerinin %1’ini geçmesi durumunda söz konusu İSS’nin kampanyadan faydalandırılması süresiz olarak durdurulur. Bu durum, Kampanya kapsamında 1000’den fazla abonesi olan İSS’ler için geçerli olup, Türk Telekom tarafından İSS’lere abonelerin kampanyadan yararlanmaya uygun olup olmadığı hususunda tam bir bilgilendirme sağlanacaktır.
6) Toptan VAE Yalın Fiber İnternet Bizden İndirim Kampanyasından yararlanan abonelikler diğer satış destek ve upsell kampanyalarından faydalanamayacaktır.
7) Kampanyaya dâhil olmuş fakat kampanya bitmeden hattını dondurmuş ve/veya başka bir İSS’ye churn etmiş müşteriler kampanya kapsamında sunulan port ücreti indirim hesaplamasına dâhil edilmeyecektir.
8) Kampanya kapsamında İSS’ler için aşağıdaki tabloda yer alan aylık satış kotaları uygulanacaktır. Herhangi bir İSS için internet bizden kampanyaları kapsamında ücret alınmayan ve indirim uygulanan paketlerdeki abonelerinin toplamı, kapsam dışındaki portlardaki abone sayısının %50’sini aşamaz. Aylık kotasının üstünde satış yaptığı ya da abone oranına ulaştığı tespit edilen İSS’ler için kampanya koşullarını kötüye kullanımı (son kullanıcı onayı olmaksızın hanelere abonelik yapıldığı) tespit edilir ise bu portun satışı durdurulacak ve kampanya kapsamında verilen satış destekleri geri alınacaktır.

9) Aboneler Toptan VAE Yalın İnternet Bizden İndirim kampanyası kapsamındaki Fiber/DSL portlardan DSL/Fiber portlarına geçiş yaparsa kampanyadan yararlanmaya devam edecektir.
10) Aboneler kampanya kapsamındaki portlar dışında bir porta geçiş yaparsa port ücretine yapılan indirim sonlandırılacaktır.
11) Port ve Transmisyon bazlı ücretlendirme ve VAE modelinden dolayı Kota sonrası hız düşümü İSS’lerin sorumluluğunda olacaktır.
12) Abonelerin kampanya kapsamındaki Kota sınırlamalarının İSS’lerin Türk Telekom’a raporlanması Türk Telekom tarafından istenebilir.
13) Kampanyada İSS’ler tarafından uygulanacak Kota sınırlamasının kötüye kullanımı durumunda (kampanya kapsamındaki paketleri kullanan aboneliklerin, kampanya harici aboneliklerin kullanımını aşması durumunda) kampanya kapsamındaki paketlerin satışının durdurulmasına yönelik talep Türk Telekom tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna sunulabilir.
14) Kampanya kapsamındaki aboneliklerde 24 ay boyunca Kotaya ulaşıldıktan sonra paket hızı 1 Mbps olacak ve kota aşım ücreti uygulanmayacaktır.
15) Kampanya kapsamına girmeyen abonelikler yukarıda bahsi geçen paketleri kullanamaz.
16) Kampanya kapsamındaki Aboneler Toptan Fiber Yalın DSL İnternet Bizden İndirim kampanyası kapsamındaki 4 Mbps’e kadar portunda Yalın 40 GB Kotalı ve 4 Mbps’e kadar portunda Yalın 60 GB Kotalı paketleri arasında geçiş yaparsa kampanyadan yararlanmaya devam edecektir.
17) Toptan VAE Yalın DSL/Fiber İnternet Bizden kampanyalarından faydalanan abonelikler Toptan VAE Yalın Fiber İnternet Bizden İndirim kampanyasına geçebilecektir. Bu durumda ilk kampanya geçerlilik süresi dahil toplam 24 ay tamamlanıncaya kadar kampanya indiriminden faydalanacaktır. Toptan VAE Yalın Fiber İnternet Bizden İndirim kampanyasına geçiş yapacak abonelikler Toptan VAE Yalın DSL/Fiber İnternet Bizden paketlerine dönüş yapamayacaktır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

TOPTAN AL-SAT DSL İNTERNET BİZDEN İNDİRİM KAMPANYASI

Kampanyanın Kapsamı
Toptan Al-Sat modelinde aşağıda yer alan paketlere yapılacak yeni satışlarda geçerli olacak olan Toptan Al-Sat DSL İnternet Bizden İndirim Kampanyası 01.05.2020 – 30.06.2020 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Kampanya kapsamında belirtilen paketlere yapılacak yeni satışlarda İSS’lere 24 ay boyunca paket ücretleri indirimli olarak uygulanacaktır.

Kampanya Uygulama Esasları
1) Tüm İSS’ler, kampanya döneminde Al-Sat modelinde aşağıda belirtilen ADSL paketlerine yapacakları yeni abonelikler için kampanyadan faydalanacaktır.
2) Kampanyaya özel yeni 4 Mbps’e kadar 40 GB Kotalı ve 4 Mbps’e kadar 60 GB Kotalı paket tanımı yapılacaktır. Sadece bu paketlere yapılacak satışlar bu kampanyadan faydalanacaktır.

3) Kampanya paket bazlı takip edileceğinden sadece Al-Sat modelinde geçerli olacaktır. Port ve transmisyon temelli ücretlendirme modelinde kampanyadan faydalanılamayacaktır. Modeller arası geçiş yapan abonelikler için paket indirimi sonlandırılacaktır.
4) Kampanya; tesis adresinde daha önce hiç abonelik yapılmamış yeni müşterilere ve tesis adreslerinde abonelik iptali üzerinden en az 3 (üç) ay geçmiş abonelere uygulanacaktır. Adreslerde kontrol BBK ve PSTN No üzerinden yapılacaktır. Kampanya döneminde elde edilen müşterilerden İSS’ler arası geçiş ile alınan veya modeller arası geçiş yapan müşteriler kampanya kapsamına dâhil edilmeyecektir. Mevcutta abonelik bulunan adreslerde ikinci bir abonelik tesis ettirilerek yapılacak abonelikler kampanyadan faydalanamayacaktır.
5) 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kampanyaya dâhil edilecek abonelikler için İSS’ler tarafından BBK ve PSTN No üzerinden kontrol yapılması zorunludur. Türk Telekom tarafından aylık bazda yapılacak kontroller neticesinde, bir İSS tarafından kampanyadan faydalanma koşullarını taşımadığı halde kampanyaya dâhil edilmeye çalışıldığı tespit edilen aboneliklerin sayısının, söz konusu İSS’nin kampanyadan yararlanan toplam abonelerinin %1’ini geçmesi durumunda söz konusu İSS’nin kampanyadan faydalandırılması süresiz olarak durdurulur. Bu durum, Kampanya kapsamında 1000’den fazla abonesi olan İSS’ler için geçerli olup, Türk Telekom tarafından İSS’lere abonelerin kampanyadan yararlanmaya uygun olup olmadığı hususunda tam bir bilgilendirme sağlanacaktır.
6) Toptan Al-Sat İnternet Bizden İndirim Kampanyasından yararlanan abonelikler diğer satış destek ve upsell kampanyalarından faydalanamayacaktır.
7) Kampanyaya dâhil olmuş fakat kampanya bitmeden hattını dondurmuş ve/veya başka bir İSS’ye churn etmiş müşteriler kampanya kapsamında sunulan paket ücreti hesaplamasına dâhil edilmeyecektir.
8) Kampanya kapsamında İSS’ler için aşağıdaki tabloda yer alan aylık satış kotaları uygulanacaktır. Herhangi bir İSS için internet bizden kampanyaları kapsamında ücret alınmayan ve indirim uygulanan paketlerdeki abonelerinin toplamı, kapsam dışındaki paketlerdeki abone sayısının %50’sini aşamaz. Aylık kotasının üstünde satış yaptığı ya da abone oranına ulaştığı tespit edilen İSS’ler için kampanya koşullarını kötüye kullanımı (son kullanıcı onayı olmaksızın hanelere abonelik yapıldığı) tespit edilir ise bu paketin satışı durdurulacak ve kampanya kapsamında verilen satış destekleri geri alınacaktır.

9) Aboneler Toptan Al-Sat İnternet Bizden İndirim kampanyası kapsamındaki Fiber/DSL paketlerden DSL/Fiber paketlerine geçiş yaparsa kampanyadan yararlanmaya devam edecektir.
10) Kampanyaya dâhil olan aboneler kampanya kapsamı dışında bir pakete geçiş yaparsa paket ücretine yapılan indirim sonlandırılacaktır.
11) Kampanya kapsamındaki aboneliklerde 24 ay boyunca Kotaya ulaşıldıktan sonra paket hızı 1 Mbps olacak ve kota aşım ücreti uygulanmayacaktır.
12) Kampanya kapsamına girmeyen abonelikler yukarıda bahsi geçen paketleri kullanamaz.
13) Kampanya kapsamındaki Aboneler Toptan Al-Sat İnternet Bizden İndirim kampanyası kapsamındaki 4 Mbps’e kadar 40 GB Kotalı ve 4 Mbps’e kadar 60 GB Kotalı paketleri arasında geçiş yaparsa kampanyadan yararlanmaya devam edecektir.
14) Kampanya kapsamındaki abonelikler için THK aylık hat kullanım ücreti 24 ay boyunca 10,89 TL olarak uygulanacaktır.
15) Toptan Al-Sat DSL/Fiber İnternet Bizden ve Toptan Al-Sat DSL/Fiber İnternet Bizden Upsell kampanyalarından faydalanan abonelikler paket değişikliği yaparak Toptan Al-Sat DSL İnternet Bizden İndirim kampanyasına geçebilecektir. Bu durumda abonelikler ilk kampanya geçerlilik süresi dahil toplam 24 ay tamamlanıncaya kadar kampanya indiriminden faydalanacaktır. Toptan Al-Sat DSL İnternet Bizden İndirim kampanyasına geçiş yapacak abonelikler Toptan Al- Sat DSL/Fiber İnternet Bizden ve Toptan Al-Sat DSL/Fiber İnternet Bizden Upsell paketlerine dönüş yapamayacaktır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

TOPTAN AL-SAT FİBER İNTERNET BİZDEN İNDİRİM KAMPANYASI

Kampanyanın Kapsamı
Toptan Al-Sat modelinde aşağıda yer alan paketlere yapılacak yeni satışlarda geçerli olacak olan Toptan Al-Sat Fiber İnternet Bizden İndirim Kampanyası 01.05.2020 – 30.06.2020 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Kampanya kapsamında belirtilen paketlere yapılacak yeni satışlarda İSS’lere 24 ay boyunca paket ücretleri indirimli olarak uygulanacaktır.

Kampanya Uygulama Esasları
1) Tüm İSS’ler, kampanya döneminde Al-Sat modelinde aşağıda belirtilen Fiber paketlerine yapacakları yeni abonelikler için kampanyadan faydalanacaktır.
2) Kampanyaya özel yeni 4 Mbps’e kadar 40 GB Kotalı ve 4 Mbps’e kadar 60 GB Kotalı paket tanımı yapılacaktır. Sadece bu paketlere yapılacak satışlar bu kampanyadan faydalanacaktır.

3) Kampanya paket bazlı takip edileceğinden sadece Al-Sat modelinde geçerli olacaktır. Port ve transmisyon temelli ücretlendirme modelinde kampanyadan faydalanılamayacaktır. Modeller arası geçiş yapan abonelikler için paket indirimi sonlandırılacaktır.
4) Kampanya; tesis adresinde daha önce hiç abonelik yapılmamış yeni müşterilere ve tesis adreslerinde abonelik iptali üzerinden en az 3 (üç) ay geçmiş abonelere uygulanacaktır. Adreslerde kontrol BBK ve PSTN No üzerinden yapılacaktır. Kampanya döneminde elde edilen müşterilerden İSS’ler arası geçiş ile alınan veya modeller arası geçiş yapan müşteriler kampanya kapsamına dâhil edilmeyecektir. Mevcutta abonelik bulunan adreslerde ikinci bir abonelik tesis ettirilerek yapılacak abonelikler kampanyadan faydalanamayacaktır.
5) 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kampanyaya dâhil edilecek abonelikler için İSS’ler tarafından BBK ve PSTN No üzerinden kontrol yapılması zorunludur. Türk Telekom tarafından aylık bazda yapılacak kontroller neticesinde, bir İSS tarafından kampanyadan faydalanma koşullarını taşımadığı halde kampanyaya dâhil edilmeye çalışıldığı tespit edilen aboneliklerin sayısının, söz konusu İSS’nin kampanyadan yararlanan toplam abonelerinin %1’ini geçmesi durumunda söz konusu İSS’nin kampanyadan faydalandırılması süresiz olarak durdurulur. Bu durum, Kampanya kapsamında 1000’den fazla abonesi olan İSS’ler için geçerli olup, Türk Telekom tarafından İSS’lere abonelerin kampanyadan yararlanmaya uygun olup olmadığı hususunda tam bir bilgilendirme sağlanacaktır.
6) Toptan Al-Sat Fiber İnternet Bizden İndirim Kampanyasından yararlanan abonelikler diğer satış destek ve upsell kampanyalarından faydalanamayacaktır
7) Kampanyaya dâhil olmuş fakat kampanya bitmeden hattını dondurmuş ve/veya başka bir İSS’ye churn etmiş müşteriler kampanya kapsamında sunulan paket ücreti hesaplamasına dâhil edilmeyecektir.
8) Kampanya kapsamında İSS’ler için aşağıdaki tabloda yer alan aylık satış kotaları uygulanacaktır. Herhangi bir İSS için internet bizden kampanyaları kapsamında ücret alınmayan ve indirim uygulanan paketlerdeki abonelerinin toplamı, kapsam dışındaki paketlerdeki abone sayısının %50’sini aşamaz. Aylık kotasının üstünde satış yaptığı ya da abone oranına ulaştığı tespit edilen İSS’ler için kampanya koşullarını kötüye kullanımı (son kullanıcı onayı olmaksızın hanelere abonelik yapıldığı) tespit edilir ise bu paketin satışı durdurulacak ve kampanya kapsamında verilen satış destekleri geri alınacaktır.

9) Aboneler Toptan Al-Sat Fiber İnternet Bizden kampanyası kapsamındaki Fiber/DSL paketlerden DSL/Fiber paketlerine geçiş yaparsa kampanyadan yararlanmaya devam edecektir.
10) Kampanyaya dâhil olan aboneler kampanya kapsamı dışında bir pakete geçiş yaparsa paket ücretine yapılan indirim sonlandırılacaktır.
11) Kampanya kapsamındaki aboneliklerde 24 ay boyunca Kotaya ulaşıldıktan sonra paket hızı 1 Mbps olacak ve kota aşım ücreti uygulanmayacaktır.
12) Kampanya kapsamına girmeyen abonelikler yukarıda bahsi geçen paketleri kullanamaz.
13) Kampanya kapsamındaki Aboneler Toptan Al-Sat Fiber İnternet Bizden İndirim kampanyası kapsamındaki 4 Mbps’e kadar 40 GB Kotalı ve 4 Mbps’e kadar 60 GB Kotalı paketleri arasında geçiş yaparsa kampanyadan yararlanmaya devam edecektir.
14) Kampanya kapsamındaki abonelikler için THK aylık hat kullanım ücreti 24 ay boyunca 10,89 TL olarak uygulanacaktır.
15) Toptan Al-Sat DSL/Fiber İnternet Bizden ve Toptan Al-Sat DSL/Fiber İnternet Bizden Upsell kampanyalarından faydalanan abonelikler paket değişikliği yaparak Toptan Al-Sat Fiber İnternet Bizden İndirim kampanyasına geçebilecektir. Bu durumda abonelikler ilk kampanya geçerlilik süresi dahil toplam 24 ay tamamlanıncaya kadar kampanya indiriminden faydalanacaktır. Toptan Al-Sat Fiber İnternet Bizden İndirim kampanyasına geçiş yapacak abonelikler Toptan Al- Sat DSL/Fiber İnternet Bizden ve Toptan Al-Sat DSL/Fiber İnternet Bizden Upsell paketlerine dönüş yapamayacaktır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

TOPTAN VAE DSL İNTERNET BİZDEN İNDİRİM KAMPANYASI

Kampanyanın Kapsamı
Toptan VAE modelinde 4 Mbps’e kadar portunda 40 GB Kotalı ve 4 Mbps’e kadar portunda 60 GB Kotal paketlerine yapılacak yeni satışlarda geçerli olacak olan Toptan VAE DSL İnternet Bizden İndirim Kampanyası 01.05.2020 – 30.06.2020 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Kampanya kapsamında yukarıda belirtilen portlara yapılacak yeni satışlarda 24 ay boyunca PSTN ve THK’lı port ücretleri (Yalın DSL port ücreti hariç) alınmayacaktır. Transmisyon ücret hesaplaması için kullanılan abone adetlerine bu kapsamdaki aboneler dâhil edilecektir.

Kampanya Uygulama Esasları
1) Tüm İSS’ler, kampanya döneminde VAE modelinde aşağıda belirtilen DSL portlarına yapacakları yeni abonelikler için kampanyadan faydalanacaktır.
2) Kampanyaya özel yeni 4 Mbps’e kadar portunda 40 GB Kotalı ve 4 Mbps’e kadar portunda 60 GB Kotalı paket tanımı yapılacaktır. Sadece bu paketlere yapılacak satışlar bu kampanyadan faydalanacaktır.

3) Kampanya port bazlı takip edilecek ve sadece VAE modelinde geçerli olacaktır. Modeller arası geçiş yapan abonelikler port ücreti indirimi sonlandırılacaktır.
4) Kampanya; tesis adresinde daha önce hiç abonelik yapılmamış yeni müşterilere ve tesis adreslerinde abonelik iptali üzerinden en az 3 (üç) ay geçmiş abonelere uygulanacaktır. Adreslerde kontrol BBK ve PSTN No üzerinden yapılacaktır. Kampanya döneminde elde edilen müşterilerden İSS’ler arası geçiş ile alınan veya modeller arası geçiş yapan müşteriler kampanya kapsamına dâhil edilmeyecektir. Mevcutta abonelik bulunan adreslerde ikinci bir abonelik tesis ettirilerek yapılacak abonelikler kampanyadan faydalanamayacaktır.
5) 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kampanyaya dâhil edilecek abonelikler için İSS’ler tarafından BBK ve PSTN No üzerinden kontrol yapılması zorunludur. Türk Telekom tarafından aylık bazda yapılacak kontroller neticesinde, bir İSS tarafından kampanyadan faydalanma koşullarını taşımadığı halde kampanyaya dâhil edilmeye çalışıldığı tespit edilen aboneliklerin sayısının, söz konusu İSS’nin kampanyadan yararlanan toplam abonelerinin %1’ini geçmesi durumunda söz konusu İSS’nin kampanyadan faydalandırılması süresiz olarak durdurulur. Bu durum, Kampanya kapsamında 1000’den fazla abonesi olan İSS’ler için geçerli olup, Türk Telekom tarafından İSS’lere abonelerin kampanyadan yararlanmaya uygun olup olmadığı hususunda tam bir bilgilendirme sağlanacaktır.
6) Toptan VAE DSL İnternet Bizden İndirim Kampanyasından yararlanan abonelikler diğer satış destek ve upsell kampanyalarından faydalanamayacaktır.
7) Kampanyaya dâhil olmuş fakat kampanya bitmeden hattını dondurmuş ve/veya başka bir İSS’ye churn etmiş müşteriler kampanya kapsamında sunulan port ücreti indirim hesaplamasına dâhil edilmeyecektir.
8) Kampanya kapsamında İSS’ler için aşağıdaki tabloda yer alan aylık satış kotaları uygulanacaktır. Herhangi bir İSS için internet bizden kampanyaları kapsamında ücret alınmayan ve indirim uygulanan paketlerdeki abonelerinin toplamı, kapsam dışındaki portlardaki abone sayısının %50’sini aşamaz. Aylık kotasının üstünde satış yaptığı ya da abone oranına ulaştığı tespit edilen İSS’ler için kampanya koşullarını kötüye kullanımı (son kullanıcı onayı olmaksızın hanelere abonelik yapıldığı) tespit edilir ise bu portun satışı durdurulacak ve kampanya kapsamında verilen satış destekleri geri alınacaktır.

9) Aboneler Toptan VAE İnternet Bizden İndirim kampanyası kapsamındaki DSL/Fiber portlardan Fiber/DSL portlarına geçiş yaparsa kampanyadan yararlanmaya devam edecektir.
10) Aboneler kampanya kapsamındaki portlar dışında bir porta geçiş yaparsa port ücretine yapılan indirim sonlandırılacaktır.
11) Port ve Transmisyon bazlı ücretlendirme ve VAE modelinden dolayı Kota sonrası hız düşümü İSS’lerin sorumluluğunda olacaktır.
12) Abonelerin kampanya kapsamındaki Kota sınırlamalarının İSS’lerin Türk Telekom’a raporlanması Türk Telekom tarafından istenebilir.
13) Kampanyada İSS’ler tarafından uygulanacak Kota sınırlamasının kötüye kullanımı durumunda (kampanya kapsamındaki paketleri kullanan aboneliklerin, kampanya harici aboneliklerin kullanımını aşması durumunda) kampanya kapsamındaki paketlerin satışının durdurulmasına yönelik talep Türk Telekom tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna sunulabilir.
14) Kampanya kapsamındaki aboneliklerde 24 ay boyunca Kotaya ulaşıldıktan sonra paket hızı 1 Mbps olacak ve kota aşım ücreti uygulanmayacaktır.
15) Kampanya kapsamına girmeyen abonelikler yukarıda bahsi geçen paketleri kullanamaz.
16) Kampanya kapsamındaki Aboneler Toptan VAE DSL İnternet Bizden İndirim kampanyası kapsamındaki 4 Mbps’e kadar portunda 40 GB Kotalı ve 4 Mbps’e kadar portunda 60 GB Kotalı paketleri arasında geçiş yaparsa kampanyadan yararlanmaya devam edecektir.
17) Kampanya kapsamındaki abonelikler için THK aylık hat kullanım ücreti 24 ay boyunca 4 Mbps’e kadar portunda 40 GB Kotalı paketi için 4 TL ve 4 Mbps’e kadar portunda 60 GB kotalı paketi için 9,6 TL olarak uygulanacaktır.
18) Toptan VAE DSL/Fiber İnternet Bizden kampanyalarından faydalanan abonelikler paket değişikliği yaparak Toptan VAE DSL İnternet Bizden İndirim kampanyasına geçebilecektir. Bu durumda abonelikler ilk kampanya geçerlilik süresi dahil toplam 24 ay tamamlanıncaya kadar kampanya indiriminden faydalanacaktır. Toptan VAE DSL İnternet Bizden İndirim kampanyasına geçiş yapacak abonelikler Toptan VAE DSL/Fiber İnternet Bizden paketlerine dönüş yapamayacaktır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

TOPTAN VAE FİBER İNTERNET BİZDEN İNDİRİM KAMPANYASI

Kampanyanın Kapsamı
Toptan VAE modelinde 4 Mbps’e kadar portunda 40 GB Kotalı ve 4 Mbps’e kadar portunda 60 GB Kotalı paketlerine yapılacak yeni satışlarda geçerli olacak olan Toptan VAE Fiber İnternet Bizden İndirim Kampanyası 01.05.2020 – 30.06.2020 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Kampanya kapsamında yukarıda belirtilen portlara yapılacak yeni satışlarda 24 ay boyunca PSTN ve THK’lı port ücretleri (Yalın Fiber port ücreti hariç) alınmayacaktır. Transmisyon ücret hesaplaması için kullanılan abone adetlerine bu kapsamdaki aboneler dâhil edilecektir.

Kampanya Uygulama Esasları
1) Tüm İSS’ler, kampanya döneminde VAE modelinde aşağıda belirtilen Fiber portlarına yapacakları yeni abonelikler için kampanyadan faydalanacaktır.
2) Kampanyaya özel yeni 4 Mbps’e kadar portunda 40 GB Kotalı ve 4 Mbps’e kadar portunda 60 GB Kotalı paket tanımı yapılacaktır. Sadece bu paketlere yapılacak satışlar bu kampanyadan faydalanacaktır.

3) Kampanya port bazlı takip edilecek ve sadece VAE modelinde geçerli olacaktır. Modeller arası geçiş yapan abonelikler için port ücreti indirimi sonlandırılacaktır.
4) Kampanya; tesis adresinde daha önce hiç abonelik yapılmamış yeni müşterilere ve tesis adreslerinde abonelik iptali üzerinden en az 3 (üç) ay geçmiş abonelere uygulanacaktır. Adreslerde kontrol BBK ve PSTN No üzerinden yapılacaktır. Kampanya döneminde elde edilen müşterilerden İSS’ler arası geçiş ile alınan veya modeller arası geçiş yapan müşteriler kampanya kapsamına dâhil edilmeyecektir. Mevcutta abonelik bulunan adreslerde ikinci bir abonelik tesis ettirilerek yapılacak abonelikler kampanyadan faydalanamayacaktır.
5) 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kampanyaya dâhil edilecek abonelikler için İSS’ler tarafından BBK ve PSTN No üzerinden kontrol yapılması zorunludur. Türk Telekom tarafından aylık bazda yapılacak kontroller neticesinde, bir İSS tarafından kampanyadan faydalanma koşullarını taşımadığı halde kampanyaya dâhil edilmeye çalışıldığı tespit edilen aboneliklerin sayısının, söz konusu İSS’nin kampanyadan yararlanan toplam abonelerinin %1’ini geçmesi durumunda söz konusu İSS’nin kampanyadan faydalandırılması süresiz olarak durdurulur. Bu durum, Kampanya kapsamında 1000’den fazla abonesi olan İSS’ler için geçerli olup, Türk Telekom tarafından İSS’lere abonelerin kampanyadan yararlanmaya uygun olup olmadığı hususunda tam bir bilgilendirme sağlanacaktır.
6) Toptan VAE Fiber İnternet Bizden Kampanyasından yararlanan abonelikler diğer satış destek ve upsell kampanyalarından faydalanamayacaktır.
7) Kampanyaya dâhil olmuş fakat kampanya bitmeden hattını dondurmuş ve/veya başka bir İSS’ye churn etmiş müşteriler kampanya kapsamında sunulan port ücreti indirim hesaplamasına dâhil edilmeyecektir.
8) Kampanya kapsamında İSS’ler için aşağıdaki tabloda yer alan aylık satış kotaları uygulanacaktır. Herhangi bir İSS için internet bizden kampanyaları kapsamında ücret alınmayan ve indirim uygulanan paketlerdeki abonelerinin toplamı, kapsam dışındaki portlardaki abone sayısının %50’sini aşamaz. Aylık kotasının üstünde satış yaptığı ya da abone oranına ulaştığı tespit edilen İSS’ler için kampanya koşullarını kötüye kullanımı (son kullanıcı onayı olmaksızın hanelere abonelik yapıldığı) tespit edilir ise bu portun satışı durdurulacak ve kampanya kapsamında verilen satış destekleri geri alınacaktır.

9) Aboneler Toptan VAE İnternet Bizden İndirim kampanyası kapsamındaki Fiber/DSL portlardan DSL/Fiber portlarına geçiş yaparsa kampanyadan yararlanmaya devam edecektir.
10) Aboneler kampanya kapsamındaki portlar dışında bir porta geçiş yaparsa port ücretine yapılan indirim sonlandırılacaktır.
11) Port ve Transmisyon bazlı ücretlendirme ve VAE modelinden dolayı Kota sonrası hız düşümü İSS’lerin sorumluluğunda olacaktır.
12) Abonelerin kampanya kapsamındaki Kota sınırlamalarının İSS’lerin Türk Telekom’a raporlanması Türk Telekom tarafından istenebilir.
13) Kampanyada İSS’ler tarafından uygulanacak Kota sınırlamasının kötüye kullanımı durumunda (kampanya kapsamındaki paketleri kullanan aboneliklerin, kampanya harici aboneliklerin kullanımını aşması durumunda) kampanya kapsamındaki paketlerin satışının durdurulmasına yönelik talep Türk Telekom tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna sunulabilir.
14) Kampanya kapsamındaki aboneliklerde 24 ay boyunca Kotaya ulaşıldıktan sonra paket hızı 1 Mbps olacak ve kota aşım ücreti uygulanmayacaktır.
15) Kampanya kapsamına girmeyen abonelikler yukarıda bahsi geçen paketleri kullanamaz.
16) Kampanya kapsamındaki Aboneler Toptan VAE Fiber İnternet Bizden İndirim kampanyası kapsamındaki 4 Mbps’e kadar portunda 40 GB Kotalı ve 4 Mbps’e kadar portunda 60 GB Kotalı paketleri arasında geçiş yaparsa kampanyadan yararlanmaya devam edecektir.
17) Kampanya kapsamındaki abonelikler için THK aylık hat kullanım ücreti 24 ay boyunca 4 Mbps’e kadar portunda 40 GB Kotalı paketi için 4 TL ve 4 Mbps’e kadar portunda 60 GB kotalı paketi için 9,6 TL olarak uygulanacaktır.
18) Toptan VAE DSL/Fiber İnternet Bizden kampanyalarından faydalanan abonelikler paket değişikliği yaparak Toptan VAE Fiber İnternet Bizden İndirim kampanyasına geçebilecektir. Bu durumda abonelikler ilk kampanya geçerlilik süresi dahil toplam 24 ay tamamlanıncaya kadar kampanya indiriminden faydalanacaktır. Toptan VAE Fiber İnternet Bizden İndirim kampanyasına geçiş yapacak abonelikler Toptan VAE DSL/Fiber İnternet Bizden paketlerine dönüş yapamayacaktır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

TOPTAN VAE YALIN DSL İNTERNET BİZDEN İNDİRİM KAMPANYASI

Kampanyanın Kapsamı
Toptan VAE modelinde 4 Mbps’e kadar portunda yalın DSL 40 GB Kotalı ve 4 Mbps’e kadar portunda yalın DSL 60 GB Kotalı paketlerine yapılacak yeni satışlarda geçerli olacak olan Toptan VAE Yalın DSL İnternet Bizden İndirim Kampanyası 01.05.2020 – 30.06.2020 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Kampanya kapsamında 4 Mbps’e kadar portunda yalın DSL 40 GB Kotalı paketine yapılacak satışlarda 24 ay boyunca yalın DSL port ücretleri 4 TL ve 4 Mbps’e kadar portunda yalın DSL 60 GB Kotalı paketlerine yapılacak satışlarda port ücretleri 9,6 TL olacak şekilde indirim uygulanacaktır. (Yalın DSL Engelli port ücretlerine de, port ücretleri sırasıyla 4 TL ve 9,6 TL olacak şekilde indirim uygulanacaktır.) Transmisyon ücret hesaplaması için kullanılan abone adetlerine bu kapsamdaki aboneler dâhil edilecektir.

Kampanya Uygulama Esasları
1) Tüm İSS’ler, kampanya döneminde VAE modelinde aşağıda belirtilen yalın DSL portlarına yapacakları yeni abonelikler için kampanyadan faydalanacaktır.
2) Kampanyaya özel yeni 4 Mbps’e kadar portunda yalın 40 GB Kotalı ve 4 Mbps’e kadar portunda yalın 60 GB Kotalı paket tanımı yapılacaktır. Sadece bu paketlere yapılacak satışlar bu kampanyadan faydalanacaktır.

3) Kampanya port bazlı takip edilecek ve sadece VAE modelinde geçerli olacaktır. Modeller arası geçiş yapan abonelikler için port ücreti indirimi sonlandırılacaktır.
4) Kampanya; tesis adresinde daha önce hiç abonelik yapılmamış yeni müşterilere ve tesis adreslerinde abonelik iptali üzerinden en az 3 (üç) ay geçmiş abonelere uygulanacaktır. Adreslerde kontrol BBK üzerinden yapılacaktır. Kampanya döneminde elde edilen müşterilerden İSS’ler arası geçiş ile alınan veya modeller arası geçiş yapan müşteriler kampanya kapsamına dâhil edilmeyecektir. Mevcutta abonelik bulunan adreslerde ikinci bir abonelik tesis ettirilerek yapılacak abonelikler kampanyadan faydalanamayacaktır.
5) 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kampanyaya dâhil edilecek abonelikler için İSS’ler tarafından BBK üzerinden kontrol yapılması zorunludur. Türk Telekom tarafından aylık bazda yapılacak
kontroller neticesinde, bir İSS tarafından kampanyadan faydalanma koşullarını taşımadığı halde kampanyaya dâhil edilmeye çalışıldığı tespit edilen aboneliklerin sayısının, söz konusu İSS’nin kampanyadan yararlanan toplam abonelerinin %1’ini geçmesi durumunda söz konusu İSS’nin kampanyadan faydalandırılması süresiz olarak durdurulur. Bu durum, Kampanya kapsamında 1000’den fazla abonesi olan İSS’ler için geçerli olup, Türk Telekom tarafından İSS’lere abonelerin kampanyadan yararlanmaya uygun olup olmadığı hususunda tam bir bilgilendirme sağlanacaktır.
6) Toptan VAE Yalın DSL İnternet Bizden İndirim Kampanyasından yararlanan abonelikler diğer satış destek ve upsell kampanyalarından faydalanamayacaktır.
7) Kampanyaya dâhil olmuş fakat kampanya bitmeden hattını dondurmuş ve/veya başka bir İSS’ye churn etmiş müşteriler kampanya kapsamında sunulan port ücreti indirim hesaplamasına dâhil edilmeyecektir.
8) Kampanya kapsamında İSS’ler için aşağıdaki tabloda yer alan aylık satış kotaları uygulanacaktır. Herhangi bir İSS için internet bizden kampanyaları kapsamında ücret alınmayan ve indirim uygulanan paketlerdeki abonelerinin toplamı, kapsam dışındaki portlardaki abone sayısının %50’sini aşamaz. Aylık kotasının üstünde satış yaptığı ya da abone oranına ulaştığı tespit edilen İSS’ler için kampanya koşullarını kötüye kullanımı (son kullanıcı onayı olmaksızın hanelere abonelik yapıldığı) tespit edilir ise bu portun satışı durdurulacak ve kampanya kapsamında verilen satış destekleri geri alınacaktır.

9) Aboneler Toptan VAE Yalın İnternet Bizden İndirim kampanyası kapsamındaki DSL/Fiber portlardan Fiber/DSL portlarına geçiş yaparsa kampanyadan yararlanmaya devam edecektir.
10) Aboneler kampanya kapsamındaki portlar dışında bir porta geçiş yaparsa port ücretine yapılan indirim sonlandırılacaktır.
11) Port ve Transmisyon bazlı ücretlendirme ve VAE modelinden dolayı Kota sonrası hız düşümü İSS’lerin sorumluluğunda olacaktır.
12) Abonelerin kampanya kapsamındaki Kota sınırlamalarının İSS’lerin Türk Telekom’a raporlanması Türk Telekom tarafından istenebilir.
13) Kampanyada İSS’ler tarafından uygulanacak Kota sınırlamasının kötüye kullanımı durumunda (kampanya kapsamındaki paketleri kullanan aboneliklerin, kampanya harici aboneliklerin kullanımını aşması durumunda) kampanya kapsamındaki paketlerin satışının durdurulmasına yönelik talep Türk Telekom tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna sunulabilir.
14) Kampanya kapsamındaki aboneliklerde 24 ay boyunca Kotaya ulaşıldıktan sonra paket hızı 1 Mbps olacak ve kota aşım ücreti uygulanmayacaktır.
15) Kampanya kapsamına girmeyen abonelikler yukarıda bahsi geçen paketleri kullanamaz.
16) Kampanya kapsamındaki Aboneler Toptan VAE Yalın DSL İnternet Bizden İndirim kampanyası kapsamındaki 4 Mbps’e kadar portunda Yalın 40 GB Kotalı ve 4 Mbps’e kadar portunda Yalın 60 GB Kotalı paketleri arasında geçiş yaparsa kampanyadan yararlanmaya devam edecektir.
17) Toptan VAE Yalın DSL/Fiber İnternet Bizden kampanyalarından faydalanan abonelikler paket değişikliği yaparak Toptan VAE Yalın DSL İnternet Bizden İndirim kampanyasına geçebilecektir. Bu durumda abonelikler ilk kampanya geçerlilik süresi dahil toplam 24 ay tamamlanıncaya kadar kampanya indiriminden faydalanacaktır. Toptan VAE Yalın DSL İnternet Bizden İndirim kampanyasına geçiş yapacak abonelikler Toptan VAE Yalın DSL/Fiber İnternet Bizden paketlerine dönüş yapamayacaktır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

TOPTAN VAE YALIN FİBER İNTERNET BİZDEN İNDİRİM KAMPANYASI

Kampanyanın Kapsamı

Toptan VAE modelinde 4 Mbps’e kadar portunda yalın Fiber 40 GB Kotalı ve 4 Mbps’e kadar portunda yalın Fiber 60 GB Kotalı paketlerine yapılacak yeni satışlarda geçerli olacak olan Toptan VAE Yalın Fiber İnternet Bizden İndirim Kampanyası 01.05.2020 – 30.06.2020 tarihleri arasında geçerli olacaktır.
Kampanya kapsamında 4 Mbps’e kadar portunda yalın Fiber 40 GB Kotalı paketine yapılacak satışlarda 24 ay boyunca yalın Fiber port ücretleri 4 TL ve 4 Mbps’e kadar portunda yalın Fiber 60 GB Kotalı paketlerine yapılacak satışlarda port ücretleri 9,6 TL olacak şekilde indirim uygulanacaktır. (Yalın Fiber Engelli port ücretlerine de, port ücretleri sırasıyla 4 TL ve 9,6 TL olacak şekilde indirim uygulanacaktır.) Transmisyon ücret hesaplaması için kullanılan abone adetlerine bu kapsamdaki aboneler dâhil edilecektir.


Kampanya Uygulama Esasları
1) Tüm İSS’ler, kampanya döneminde VAE modelinde aşağıda belirtilen yalın Fiber portlarına yapacakları yeni abonelikler için kampanyadan faydalanacaktır.
2) Kampanyaya özel yeni 4 Mbps’e kadar portunda yalın 40 GB Kotalı ve 4 Mbps’e kadar portunda yalın 60 GB Kotalı paket tanımı yapılacaktır. Sadece bu paketlere yapılacak satışlar bu kampanyadan faydalanacaktır.

3) Kampanya port bazlı takip edilecek ve sadece VAE modelinde geçerli olacaktır. Modeller arası geçiş yapan abonelikler için port ücreti indirimi sonlandırılacaktır.
4) Kampanya; tesis adresinde daha önce hiç abonelik yapılmamış yeni müşterilere ve tesis adreslerinde abonelik iptali üzerinden en az 3 (üç) ay geçmiş abonelere uygulanacaktır. Adreslerde kontrol BBK üzerinden yapılacaktır. Kampanya döneminde elde edilen müşterilerden İSS’ler arası geçiş ile alınan veya modeller arası geçiş yapan müşteriler kampanya kapsamına dâhil edilmeyecektir. Mevcutta abonelik bulunan adreslerde ikinci bir abonelik tesis ettirilerek yapılacak abonelikler kampanyadan faydalanamayacaktır.
5) 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kampanyaya dâhil edilecek abonelikler için İSS’ler tarafından BBK üzerinden kontrol yapılması zorunludur. Türk Telekom tarafından aylık bazda yapılacak kontroller neticesinde, bir İSS tarafından kampanyadan faydalanma koşullarını taşımadığı halde kampanyaya dâhil edilmeye çalışıldığı tespit edilen aboneliklerin sayısının, söz konusu İSS’nin kampanyadan yararlanan toplam abonelerinin %1’ini geçmesi durumunda söz konusu İSS’nin kampanyadan faydalandırılması süresiz olarak durdurulur. Bu durum, Kampanya kapsamında 1000’den fazla abonesi olan İSS’ler için geçerli olup, Türk Telekom tarafından İSS’lere abonelerin kampanyadan yararlanmaya uygun olup olmadığı hususunda tam bir bilgilendirme sağlanacaktır.
6) Toptan VAE Yalın Fiber İnternet Bizden İndirim Kampanyasından yararlanan abonelikler diğer satış destek ve upsell kampanyalarından faydalanamayacaktır.
7) Kampanyaya dâhil olmuş fakat kampanya bitmeden hattını dondurmuş ve/veya başka bir İSS’ye churn etmiş müşteriler kampanya kapsamında sunulan port ücreti indirim hesaplamasına dâhil edilmeyecektir.
8) Kampanya kapsamında İSS’ler için aşağıdaki tabloda yer alan aylık satış kotaları uygulanacaktır. Herhangi bir İSS için internet bizden kampanyaları kapsamında ücret alınmayan ve indirim uygulanan paketlerdeki abonelerinin toplamı, kapsam dışındaki portlardaki abone sayısının %50’sini aşamaz. Aylık kotasının üstünde satış yaptığı ya da abone oranına ulaştığı tespit edilen İSS’ler için kampanya koşullarını kötüye kullanımı (son kullanıcı onayı olmaksızın hanelere abonelik yapıldığı) tespit edilir ise bu portun satışı durdurulacak ve kampanya kapsamında verilen satış destekleri geri alınacaktır.

9) Aboneler Toptan VAE Yalın İnternet Bizden İndirim kampanyası kapsamındaki Fiber/DSL portlardan DSL/Fiber portlarına geçiş yaparsa kampanyadan yararlanmaya devam edecektir.
10) Aboneler kampanya kapsamındaki portlar dışında bir porta geçiş yaparsa port ücretine yapılan indirim sonlandırılacaktır.
11) Port ve Transmisyon bazlı ücretlendirme ve VAE modelinden dolayı Kota sonrası hız düşümü İSS’lerin sorumluluğunda olacaktır.
12) Abonelerin kampanya kapsamındaki Kota sınırlamalarının İSS’lerin Türk Telekom’a raporlanması Türk Telekom tarafından istenebilir.
13) Kampanyada İSS’ler tarafından uygulanacak Kota sınırlamasının kötüye kullanımı durumunda (kampanya kapsamındaki paketleri kullanan aboneliklerin, kampanya harici aboneliklerin kullanımını aşması durumunda) kampanya kapsamındaki paketlerin satışının durdurulmasına yönelik talep Türk Telekom tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna sunulabilir.
14) Kampanya kapsamındaki aboneliklerde 24 ay boyunca Kotaya ulaşıldıktan sonra paket hızı 1 Mbps olacak ve kota aşım ücreti uygulanmayacaktır.
15) Kampanya kapsamına girmeyen abonelikler yukarıda bahsi geçen paketleri kullanamaz.
16) Kampanya kapsamındaki Aboneler Toptan Fiber Yalın DSL İnternet Bizden İndirim kampanyası kapsamındaki 4 Mbps’e kadar portunda Yalın 40 GB Kotalı ve 4 Mbps’e kadar portunda Yalın 60 GB Kotalı paketleri arasında geçiş yaparsa kampanyadan yararlanmaya devam edecektir.
17) Toptan VAE Yalın DSL/Fiber İnternet Bizden kampanyalarından faydalanan abonelikler Toptan VAE Yalın Fiber İnternet Bizden İndirim kampanyasına geçebilecektir. Bu durumda ilk kampanya geçerlilik süresi dahil toplam 24 ay tamamlanıncaya kadar kampanya indiriminden faydalanacaktır. Toptan VAE Yalın Fiber İnternet Bizden İndirim kampanyasına geçiş yapacak abonelikler Toptan VAE Yalın DSL/Fiber İnternet Bizden paketlerine dönüş yapamayacaktır.

Hakkımızda
Ticaret hayatının dijitalleşmeye başlaması ile riskler de dijital ortamdan kaynaklanmış ve veri güvenliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda siber saldırıların ve açıkların yanı sıra şirketlere ve kişilere ilişkin verilerin internet ortamında ulaşılabilir olması ile ticaret ve özel hayatın korunması yani veri gizliliği ihtiyaç haline gelmiştir.

DEVAMI

Gizlilik ve Kullanım
Verko İletişim

Ofisim İstanbul İş Merkezi Tugay Yolu Cad. No:20 B Blok Kat:7 D:39 Cevizli / Maltepe / İstanbul

0(216) 418 21 25
0(535) 344 36 32
0(535) 344 36 64

info@verko.com.tr

Open chat