Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurulu Kararı

Gündem Konusu: Posta Sektörüne Yönelik Alınan Tedbirler (COVID-19)
KARAR: Sektörel Rekabet Dairesi Başkanlığı’nın hazırladığı takriri incelenmiştir.

23.05.2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu’nun 4’üncü maddesi, 22.03.2020 tarihli ve 31076 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 03.06.2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 17nci maddesi, 03.06.2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Yönetmelik’in 15, 17, 18 ve 20nci maddeleri ve ilgili diğer mevzuata istinaden;

  1. Covid-19 Salgını (Salgın) nedeniyle toplum ve çalışan sağlığını korumak adına; Sağlık Bakanlığı’nın da önerileri dikkate alınarak; e-ticaret sitelerinden alınan gönderilerin teslimatında; imza ve TC Kimlik Numarası alınmaksızın alıcıyı mağdur etmeden ve alıcının hizmet sağlayıcının sunduğu yöntemle paketi alabileceğinin teyidini müteakip alıcıya yeterli bilgilendirme sağlanarak (SMS vb.) temassız teslimat yöntemlerinin (kapı önü, posta kutusu vb.) 3 (üç) ay kadar uygulanabileceği,
  2. Mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri saklı kalmak kaydı ile Salgın dönemine ilişkin olağandışı koşullar ve tedbirler de göz önünde bulundurularak; Posta Hizmet Sağlayıcıları tarafından sunulan çağrı merkezi hizmetlerinin mümkün olduğunca aksatılmadan yürütülebilmesini teminen imkânlar dâhilinde uzaktan veya evden erişim ile esnek çalışma olanaklarının geliştirilmesi dâhil gerekli tedbirlerin alınması, hususlarına karar verilmiştir.
Hakkımızda
Ticaret hayatının dijitalleşmeye başlaması ile riskler de dijital ortamdan kaynaklanmış ve veri güvenliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda siber saldırıların ve açıkların yanı sıra şirketlere ve kişilere ilişkin verilerin internet ortamında ulaşılabilir olması ile ticaret ve özel hayatın korunması yani veri gizliliği ihtiyaç haline gelmiştir.

DEVAMI

Gizlilik ve Kullanım
Verko İletişim

Ofisim İstanbul İş Merkezi Tugay Yolu Cad. No:20 B Blok Kat:7 D:39 Cevizli / Maltepe / İstanbul

0(216) 418 21 25
0(535) 344 36 32
0(535) 344 36 64

info@verko.com.tr

Open chat