Danıştay 1. Daire

Esas Numarası: 2019/1994
Karar Numarası: 2019/2123
Karar Tarihi: 26.12.2019

Şüpheliler

1. M**** A**** D**** – Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde  Memur

2. H**** Y**** – Aynı Fakültede Memur

Suçları: Cumhurbaşkanının kişisel bilgilerini sorgulamak suretiyle Cumhurbaşkanına ait kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek.

Suç Tarihi: 2015

İncelenen Karar: Şüpheli M**** A**** D****ın men-i muhakemesine, şüpheli H**** Y****in lüzum-u muhakemesine ilişkin Şanlıurfa Valiliği İl İdare Kurulunun 12.09.2019 tarih ve 2019/1 sayılı kararı.

Karara İtiraz Eden: Yok.

İnceleme Nedeni: Yasa gereği kendiliğinden.

Şanlıurfa Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 25.11.2019 tarih ve E.27585 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen İl İdare Kurulu kararı, Tetkik Hakimi G**** A**** G****ün açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp düşünüldü;

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre mevcut delillerin, atılı suçtan dolayı şüpheli M**** A**** D**** hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, Şanlıurfa Valiliği İl İdare Kurulunun 12.09.2019 tarih ve 2019/1 sayılı kararının, atılı suçtan M**** A**** D****ın men-i muhakemesine ilişkin kısmının onanmasına,

Dosyanın, hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilmekle birlikte bu dosyada itirazı bulunmayan H**** Y**** yönünden gereği yapılmak üzere karar ekli olarak Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin Harran Üniversitesi Rektörlüğü ile Şanlıurfa Valiliğine gönderilmesine 26.12.2019 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

Hakkımızda
Ticaret hayatının dijitalleşmeye başlaması ile riskler de dijital ortamdan kaynaklanmış ve veri güvenliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda siber saldırıların ve açıkların yanı sıra şirketlere ve kişilere ilişkin verilerin internet ortamında ulaşılabilir olması ile ticaret ve özel hayatın korunması yani veri gizliliği ihtiyaç haline gelmiştir.

DEVAMI

Gizlilik ve Kullanım
Verko İletişim

Ofisim İstanbul İş Merkezi Tugay Yolu Cad. No:20 B Blok Kat:7 D:39 Cevizli / Maltepe / İstanbul

0(216) 418 21 25
0(535) 344 36 32
0(535) 344 36 64

info@verko.com.tr

Open chat