Yargıtay Kararı 12. Ceza Dairesi

Esas: 2019/532
Karar: 2019/10827
Karar Tarihi: 13.11.2019

Mahkemesi: Asliye Ceza Mahkemesi

Suçlar: Özel hayatın gizliliğini ihlal, hakaret

Hükümler: Sanıklar hakkında CMK’nın 223/2-c maddesi gereğince ayrı ayrı beraat

Özel hayatın gizliliğini ihlal ve hakaret suçlarından sanık ****ın, hakaret suçundan sanıklar S****, E**** ve İ****in beraatlerine ilişkin hükümler, katılan tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

A) Hakaret suçundan sanıklar S****, E**** ve İ****in beraatlerine ilişkin hükümlere yönelik katılanın temyiz isteminin incelenmesinde;

Dosya kapsamına göre, Maçka’daki bir fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesinde tedavi görmekte olan mağdur .****ye ait ve üzerinde mağdurun adının ve soyadının da açıkça yer aldığı Facebook profil resminin, aynı sitede yer alan Ktü 2. El Eşya, Yardımlaşma, Haberleşme ve Duyuru Platformunda, “Arkadaşlar, Maçka Fizik Tedavi’de kalıyor bir PKK’lı daha” şeklinde paylaşılmasının ardından, mağdurun Facebook hesabına, sanık … tarafından, “PKK’lı mısın lan sen?”, sanık … tarafından, “Sen PKK’lı mısın, her yere senin profilini koymuşlar, adam ol, doğruyu söyle”, sanık … tarafından, “Bizim hastanemizde tedavi olup PKK’lılık yapan sen misin?” biçiminde mesajlar gönderilmesi nedeniyle sanıklar S****, E**** ve İ****in hakaret suçunu işlediklerinin iddia edildiği olayda;

Mağdurla ilgili olarak Ktü 2. El Eşya, Yardımlaşma, Haberleşme ve Duyuru Platformunda yapılan paylaşımdan dolayı mağdurun silahlı terör örgütünün destekçisi olup olmadığı konusunda şüpheye kapılan sanıkların, sadece mağdurun Facebook hesabına ve mağdura ilişkin kesin kanaat oluşturmayacak biçimde gönderdikleri mesajlarla mağdur hakkında oluşan endişelerini ve tereddütlerini gidermeye yönelik soru sormaktan ibaret eylemlerinin, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide etmeyi amaçlayan keyfi bir kişisel saldırı olarak kabul edilemeyeceği ve sanıkların hakaret kastlarının bulunmadığı anlaşıldığından, sanıkların mağdura yönelik olarak sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden “Sen PKK’lı mısın?” diyerek, onu aşağılayıp, küçük düşürmeleri nedeniyle mahkumiyetlerine karar verilmesi gerekirken mevcut delil durumuna aykırı gerekçelerle beraatlerine karar verilmesinden dolayı sanıklar S****, E**** ve İ**** hakkındaki beraat hükümlerinin bozulmasını öneren tebliğnamedeki görüşe iştirak edilmemiştir.

Yapılan yargılama sonunda, yüklenen suç açısından sanıkların kastlarının bulunmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılanın sanıklar hakkında mahkumiyet kararı verilmesi gerektiğine ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, beraate ilişkin hükümlerin isteme aykırı olarak ONANMASINA,

B) Özel hayatın gizliliğini ihlal ve hakaret suçlarından sanık ****ın beraatine ilişkin hükümlere yönelik katılanın temyiz isteminin incelenmesine gelince;

Yapılan yargılamaya, incelenen dosya kapsamına göre, katılanın sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Sanık ****ın, Maçka’daki bir fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesinde tedavi görmekte olan mağdur ****ye ait ve üzerinde mağdurun adının ve soyadının da açıkça yer aldığı Facebook profil resmini, aynı sitede yer alan Ktü 2. El Eşya, Yardımlaşma, Haberleşme ve Duyuru Platformunda, “Arkadaşlar, Maçka Fizik Tedavi’de kalıyor bir PKK’lı daha” şeklinde yayımladığı olayda;

Aynı gün Facebook adlı sitede mağdurla ilgili benzer bir paylaşım gördüğünü ve kısa süre sonra bu paylaşımın gerçek olmadığını öğrendiğini beyan eden sanığın savunmasını doğrulayan herhangi bir delil dosya kapsamında bulunmadığı gibi, sosyal medyayı aktif şekilde kullanan 20 yaşındaki sanığın müşterek hayat tecrübelerine göre internet ortamındaki paylaşımlara karşı daha ihtiyatlı davranması gerektiği de dikkate alındığında, sanığın, öncesinde tanımadığı mağdurla ilgili hiçbir araştırma yapmaksızın, paylaşımını destekleyen herhangi bir veri de bulunmadığı halde, mağdurun adının ve soyadının açıkça yer aldığı Facebook profil resmini, çok sayıda üyesi bulunan platformda, mağduru silahlı terör örgütünün destekçisi olarak tanıtacak ve mağdur hakkında önyargı oluşturmaya teşvik edecek tamamen asılsız ibarelerle başkalarının görgüsüne sunduğu anlaşıldığından,

Mağdurun kendi Facebook hesabındaki profil resminin, onun başkaları tarafından görülmesini ve bilinmesini istemeyeceği özel yaşam alanına ilişkin bir görüntü olarak kabul edilemeyeceği; ancak, mağdurun kişisel veri niteliğindeki resmini, hukuka uygunluk nedenlerinin bulunmaması nedeniyle hukuka aykırı olduğunda tereddüt bulunmayan bir yöntemle Ktü 2. El Eşya, Yardımlaşma, Haberleşme ve Duyuru Platformunda yayımlayan sanığın, iddianamede tarif edilen ve yapılan yargılama sonunda sübut bulan eyleminin TCK’nın 136/1. madde ve fıkrasında tanımlanan verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturduğu, mağdurun resminin, onun onur, şeref ve saygınlığını rencide eden ibarelerle birlikte alenen yayımlanması nedeniyle sanığa yüklenen hakaret suçunun yasal unsurlarının da oluştuğu, bir fiili ile birden fazla farklı suçun oluşmasına neden olan sanığın, TCK’nın 44/1. madde ve fıkrası uyarınca daha ağır cezayı gerektiren TCK’nın 136/1. madde ve fıkrasındaki verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan cezalandırılması gerektiği gözetilmeden, isnat edilen eylemleri şehit haberlerinin sebep olduğu elem dolayısı ile gerçekleştiren sanığın kastının bulunmadığına dair dosyada mevcut delil durumuna uygun düşmeyen yetersiz gerekçelerle sanık hakkında CMK’nın 223/2-c madde, fıkra ve bendi gereğince beraat kararı verilmesi,

Kanuna aykırı olup, katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin bu nedenle 5320 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince kısmen isteme uygun olarak BOZULMASINA, 13.11.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Hakkımızda
Ticaret hayatının dijitalleşmeye başlaması ile riskler de dijital ortamdan kaynaklanmış ve veri güvenliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda siber saldırıların ve açıkların yanı sıra şirketlere ve kişilere ilişkin verilerin internet ortamında ulaşılabilir olması ile ticaret ve özel hayatın korunması yani veri gizliliği ihtiyaç haline gelmiştir.

DEVAMI

Gizlilik ve Kullanım
Verko İletişim

Ofisim İstanbul İş Merkezi Tugay Yolu Cad. No:20 B Blok Kat:7 D:39 Cevizli / Maltepe / İstanbul

0(216) 418 21 25
0(535) 344 36 32
0(535) 344 36 64

info@verko.com.tr

Open chat