Yargıtay 12. Ceza Dairesi

Esas Numarası: 2018/8284
Karar Numarası: 2019/6511
Karar Tarihi: 22.05.2019

Mahkemesi: Asliye Ceza Mahkemesi

Suç: Özel hayatın gizliliğini ihlal

Hüküm: TCK’nın 134/2, 62, 53/1. maddeleri gereğince mahkumiyet

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın, beyanlarının dikkate alınmadığına, suçsuz olduğuna, kararın yerinde olmadığına ilişkin sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Dosya kapsamına göre; sanığın, bir dönem birlikte olduğu katılan ****nin daha önce Facebook hesabında yayınladığı resimlerini alarak **** Sitesinde rızası dışında yayınladığı ve altına katılan ****den önce birlikte olduğu mağdur ****e ait cep telefonu numarasını “İzmir ve Manisa çevresinde dürüst seviyeli ciddiyet sahibi 18 ve 32 yaş arası beyler arayın görüşelim … harika anlar için ulaşın, mesajlara cevap vermiyorum, boşuna mesaj atmayan … 585 km 3 saat önce 26 yıl kadın 156 Konaklı Turkey ilgi alanlarım erkek” şeklindeki ibareler ile resimlerin altına yazmasına konu olayda, sanığın sübut bulan eylemin TCK’nın 136/1. maddesinde düzenlenen kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturduğu ve bu suçtan iki kez mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan bir kez mahkumiyete karar verilmesi,

Kabul ve uygulamaya göre de;

T.C. Anayasa Mahkemesinin, TCK’nın 53. maddesine ilişkin olan 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararının 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olması nedeniyle, iptal kararı doğrultusunda TCK’nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarının yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş olup, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu nedenle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, aynı Kanun’un 326/son maddesi uyarınca ceza miktarı yönünden sanığın kazanılmış hakkının infazda gözetilerek saklı tutulmasına, 22.05.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Hakkımızda
Ticaret hayatının dijitalleşmeye başlaması ile riskler de dijital ortamdan kaynaklanmış ve veri güvenliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda siber saldırıların ve açıkların yanı sıra şirketlere ve kişilere ilişkin verilerin internet ortamında ulaşılabilir olması ile ticaret ve özel hayatın korunması yani veri gizliliği ihtiyaç haline gelmiştir.

DEVAMI

Gizlilik ve Kullanım
Verko İletişim

Ofisim İstanbul İş Merkezi Tugay Yolu Cad. No:20 B Blok Kat:7 D:39 Cevizli / Maltepe / İstanbul

0(216) 418 21 25
0(535) 344 36 32
0(535) 344 36 64

info@verko.com.tr

Open chat