Yargıtay 15. Ceza Dairesi

Esas Numarası: 2017/29460
Karar Numarası: 2019/4160
Karar Tarihi: 24.04.2019

Mahkemesi: Ağır Ceza Mahkemesi

Suç: Dolandırıcılık, bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma

Hüküm

1. TCK’nın 157/1, 62, 52/2, 53. maddeleri gereğince mahkumiyet (iki kez)

2. TCK’nın 244/2, 62, 53. maddeleri gereğince mahkumiyet

Nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma suçlarından sanığın mahkumiyetine ilişkin hükümler, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

1. Sanık hakkında bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma suçundan verilen hükme yönelik temyiz talebinin incelenmesinde;

Sanık ****nin müşteki ****na ait e-mail ve msn iletişim sitesinin şifresini kırmak suretiyle bu site üzerinden müşteki adına yazışmalar yaptığı ve bu kişisel adreste bulunan yine kişisel verilerin sanık tarafından ele geçirilerek kullanıldığı iddia ve kabul edilen olayda, tüm dosya kapsamından sanığın atılı suçu işlediği anlaşıldığından mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir.

Bozmaya uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; sanığın temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA,

2. Sanık hakkında dolandırıcılık suçundan verilen hükümlere yönelik temyiz talebinin incelenmesinde;

Sanığa yüklenen dolandırıcılık suçu hakkında, hükümlerden sonra 02.12.2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 34.maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nın 253. ve 254. madde fıkraları gereğince uzlaştırma işlemleri için gereği yapılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca sair hususlar incelenmeksizin hükümlerin BOZULMASINA, 24.04.2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Hakkımızda
Ticaret hayatının dijitalleşmeye başlaması ile riskler de dijital ortamdan kaynaklanmış ve veri güvenliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda siber saldırıların ve açıkların yanı sıra şirketlere ve kişilere ilişkin verilerin internet ortamında ulaşılabilir olması ile ticaret ve özel hayatın korunması yani veri gizliliği ihtiyaç haline gelmiştir.

DEVAMI

Gizlilik ve Kullanım
Verko İletişim

Ofisim İstanbul İş Merkezi Tugay Yolu Cad. No:20 B Blok Kat:7 D:39 Cevizli / Maltepe / İstanbul

0(216) 418 21 25
0(535) 344 36 32
0(535) 344 36 64

info@verko.com.tr

Open chat