Yargıtay Kararı 12. Ceza Dairesi

Esas Numarası: 2019/459
Karar Numarası: 2019/11109
Karar Tarihi: 27.11.2019

Mahkemesi: Asliye Ceza Mahkemesi

Suç: Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

Hüküm: CMK’nın 223/2-a maddesi gereğince beraat

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, mahalli Cumhuriyet savcısı ve katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, incelenen dosya kapsamına göre, mahalli Cumhuriyet savcısının ve katılan vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında görev yapan bazı polis memurlarının, 26.12.2013 – 04.09.2014 tarihleri arasında ve değişik tarihlerde, “Kimlik Paylaşımı Sistemi”ne giriş yaparak, İçişleri Bakanı’na ait kimlik, adres ve aile bilgilerini, hukuken geçerli bir gerekçeye dayanmaksızın sorguladıkları iddialarına ilişkin Mülkiye Müfettişliğince yürütülmekte olan araştırma esnasında; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Esenboğa Havalimanı Şube Müdürlüğünde görevli olan polis memuru Suat’ın, Esenboğa Havalimanı Şube Müdürlüğünde görevli iken, İçişleri Bakanı ile ilgili olarak, 28.05.2014 Çarşamba günü; saat 11:24:56.360’da “Nüfus Cüzdanı Doğrulama”, saat 11:27:59.377’de “TC Kimlik No’dan Kişi Bilgisi Sorgulama”, saat 11:27:59.600’de “Nüfus Cüzdanı Doğrulama”, saat 11:28:00.837’de “TC Kimlik No’dan Kişi Bilgisi Sorgulama”, saat 11:28:01.073’de “Nüfus Cüzdanı Doğrulama” işlemlerini gerçekleştirdiğinin tepit edilmesi üzerine, adı geçen polis memuru hakkında soruşturma izni verilmesinin ardından başlatılan adli soruşturma sonunda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Esenboğa Havalimanı Pasaport Kontrol Büro Amirliğinde görevli olan polis memuru sanık ****ın, kurumu tarafından kendisine verilen kullanıcı şifresi ile “Kimlik Paylaşımı Sistemi”ne giriş yapıp, görevi gereği olmadığı halde keyfi ve usulsüz sorgulama yaparak, İçişleri Bakanı’na ait kişisel veri niteliğindeki nüfus bilgilerine erişim sağlamak suretiyle TCK’nın 136/1. madde ve fıkrasında düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda;

Sanığın; dış hatlar giden yolcu salonu pasaport kabinlerinde yurt dışına giden yolcuların pasaport kontrol işlemlerini yaptığı esnada, Rusya (Moskova)’ya giden hususi (yeşil) pasaportlu bir yolcuya, hususi pasaportu nasıl aldığını, resmi bir kurumda çalışıp çalışmadığını sorması ve şahsın hem resmi kurumda çalıştığını hem de İçişleri Bakanı’nın ağabeyi olduğunu söylemesi üzerine, bakan yakınlarının genelde normal yolcu salonunu değil, VIP salonunu kullanmaları ve şahsın genç görünümlü olması nedeniyle şüphelenerek, şahısla İçişleri Bakanı arasında soyadı benzerliği olup olmadığı ve şahsın gerçekten İçişleri Bakanı’nın ağabeyi olup olmadığını belirlemek amacıyla, kendisine verilen şifre ile “Kimlik Paylaşımı Sistemi”nde sadece nüfus cüzdanı bilgilerini görebilmesi ve vukuatlı nüfus kaydına erişim olanağı bulunmamasından dolayı yolcunun kayıtlarından eşleştirme yapmasının mümkün olmaması nedeniyle İçişleri Bakanı ile ilgili olarak sistemde sorgulama yapıp, şahısla İçişleri Bakanı’nın anne ve baba isimlerini karşılaştırması sonunda şahsın İçişleri Bakanı’nın ağabeyi değil, kardeşi olduğunu anlamasının ardından, bilgisayardaki yolcu çıkış menüsünden şahsın çıkış kaydını tamamlayarak sistemi kapattığını beyan etmesi karşısında,

Sanığın, İçişleri Bakanı olan katılanla ilgili sorgulama yaptığı saatlerde, katılanın yurt dışına çıkış yapan kardeşinin olup olmadığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Esenboğa Havalimanı Şube Müdürlüğünden sorulup, araştırılarak, iddia ve savunmanın doğruluk derecesi açıklığa kavuşturulduktan sonra, sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik incelemeye ve yetersiz gerekçelere dayalı olarak yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,

Kanuna aykırı olup, mahalli Cumhuriyet savcısının ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu nedenle 5320 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 27.11.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Hakkımızda
Ticaret hayatının dijitalleşmeye başlaması ile riskler de dijital ortamdan kaynaklanmış ve veri güvenliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda siber saldırıların ve açıkların yanı sıra şirketlere ve kişilere ilişkin verilerin internet ortamında ulaşılabilir olması ile ticaret ve özel hayatın korunması yani veri gizliliği ihtiyaç haline gelmiştir.

DEVAMI

Gizlilik ve Kullanım
Verko İletişim

Ofisim İstanbul İş Merkezi Tugay Yolu Cad. No:20 B Blok Kat:7 D:39 Cevizli / Maltepe / İstanbul

0(216) 418 21 25
0(535) 344 36 32
0(535) 344 36 64

info@verko.com.tr

Open chat