Yargıtay 12. Ceza Dairesi

Esas Numarası: 2018/8139
Karar Numarası: 2019/4827
Karar Tarihi: 10.04.2019

Mahkemesi: Asliye Ceza Mahkemesi

Suç: Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

Hüküm: CMK’nın 223/2-c maddesi gereğince beraat

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, incelenen dosya kapsamına göre, katılan vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Star Gazetesinde köşe yazarı olan katılan ****in, kamuoyunda “Kabataş Olayı” olarak bilinen ve bu olayda mağdur olduğunu iddia eden bir kadınla röportaj yapmasının ardından, kendisi gibi gazeteci olan sanık ****ya ait Twitter hesabından yapılan paylaşımlardan dolayı sanık hakkında hakaret suçundan soruşturma başlatılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına vekili aracılığıyla 14.02.2014 tarihli şikayet dilekçesi vermesini müteakip, sanığın, Twitter hesabından; “Medya siteleri alın size haber **** adlında ****miş. **** takma soy ismiymiş.” ibareleri ile birlikte 14.02.2014 tarihli şikayet dilekçesinin ilk sayfasının görüntüsünü paylaşması ve katılanın 04.04.2014 tarihli şikayeti üzerine başlatılan adli soruşturma sonunda, sanığın, 14.02.2014 tarihli şikayet dilekçesinde yer alan katılana ait yerleşim bilgilerini yayımlayarak TCK’nın 136/1. madde ve fıkrasında tanımlanan verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda;

Kamu yararı bulunmadığı ve hiç gerekmediği halde, katılanın adı, soyadı, yerleşim yeri gibi kişisel verilerini tüm ayrıntılarıyla başkalarının görgüsüne sunan sanığın, üzerine atılı genel kastla işlenen TCK’nın 136/1. madde ve fıkrasındaki verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun yasal unsurlarının oluştuğu gözetilmeden, yasal ve yeterli olmayan yazılı gerekçelerle sanık hakkında CMK’nın 223/2-c madde, fıkra ve bendi gereğince beraat hükmü kurulması,

Kanuna aykırı olup, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu nedenle 5320 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 10.04.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Hakkımızda
Ticaret hayatının dijitalleşmeye başlaması ile riskler de dijital ortamdan kaynaklanmış ve veri güvenliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda siber saldırıların ve açıkların yanı sıra şirketlere ve kişilere ilişkin verilerin internet ortamında ulaşılabilir olması ile ticaret ve özel hayatın korunması yani veri gizliliği ihtiyaç haline gelmiştir.

DEVAMI

Gizlilik ve Kullanım
Verko İletişim

Ofisim İstanbul İş Merkezi Tugay Yolu Cad. No:20 B Blok Kat:7 D:39 Cevizli / Maltepe / İstanbul

0(216) 418 21 25
0(535) 344 36 32
0(535) 344 36 64

info@verko.com.tr

Open chat