İstinaf Konya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi

Esas Numarası: 2019/2921
Karar Numarası: 2020/404
Karar Tarihi: 05.02.2020

Afyonkarahisar 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 15.10.2019 tarih, 2018/601 Esas ve 2019/445 Karar sayılı ilamı ile sanık Alıreza **** hakkında kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçundan mahkumiyetine karar verildiği, Cumhuriyet Savcısının, katılan vekilinin, sanık ve sanık müdafiinin istinaf kanun yoluna başvurdukları, başvuruların süresinde yapılmış olduğu tespit edilmiş olmakla, dairemizce duruşma açılmasına karar verilip, sanık hakkında yapılan açık yargılama sonucunda:

İddia

Afyonkarahisar C. Başsavcılığının 19.10.2018 tarihli 2018/7191 soruşturma 2018/4101 esas sayılı iddianamesiyle sanık Alıreza **** hakkında kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek vaya yaymak suçundan TCK’nın 134/1, 53. maddeleri gereğince cezalandırılması için Afyonkarahisar 4. Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır.

Afyonkarahisar 4. Asliye Ceza Mahkemesi Hükmü

Sanığın üzerine atılı bulunan kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçu sabit görülerek eylemine uyan TCK’nın 136, 43/1, 62, 53. maddelerinin uygulanması suretiyle neticeten 2 yıl 1 ay  hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Savunma

Sanık Alıreza **** talimatla alınan savunmasında;  “Bana okunan talimat ve ekinde bulunan iddianameyi anladım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Öncelikle mahkemede dinlenen tanıkların beyanlarını  kabul etmiyorum. Tanıklar müştekinin tanıkları olduğu için taraflı tanıklardır. Ayrıca söz konusu fotoğraflar müştekinin rızası ile çekilmiştir. Bunlar parkta ve restorantta çekilmiş fotoğraflardır. Müştekinin çıplak fotoğrafını çekmedim, müştekiye tecavüz etmedim. Hakkımda şikayetten  vazgeçme olacak olursa kabul ederim. Öncelikle beraatime karar verilmesini, mahkeme aksi kanaatte ise lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum.” şeklinde savunmada bulunmuştur.

Sanık Alıreza **** İlk Derece Mahkemesinde alınan savunmasında; “Ben iddianameyi okudum, hakkımdaki suçlamayı biliyorum, tercüman vasıtasıyla savunmamı yapacağım, ben 2015 yılında İran’dan Türkiye’ye yeni geldiğimde İl Göç idaresi müdürlüğünde müşteki kendisinin emlakçı olduğunu söyleyerek tanıtmıştı, o tarihten sonra kendisiyle görüşüp arkadaş olduk,  kendisinin evli olmadığını söyledi, biz kendisiyle sevgili de olduk, müşteki bana bir çocuğunun olduğunu, kocasından ayrıldığını söylemişti, ben kendisine İran’dan neden geldiğimi, siyasi cezalarımın olduğunu anlattım, İran’da 11 sene hapis cezam vardı, bu nedenle oradan kaçtığımı ona anlattım, iki seneye kadar benimle sevgiliydi, iki sene sonra evli olduğunu söyledi, hatta hamile kalmıştı, kürtaj yaptırdı, ben onun evli olduğunu öğrendikten sonra bıraktım, ancak eşi ile birlikte onlar beni bırakmadılar, benden para koparmaya çalıştılar, tehdit ettiler, ben kendisine ait normal fotoğraflarını paylaşmıştım, ancak müşteki benim kendisine tecavüz ettiğimi ileri sürerek şikayetçi olmuş, ben müştekinin 4 tane normal fotoğrafını facebookta paylaşmıştım, özel fotoğraflarını paylaşmamıştım, çünkü benim kendisine tecavüz ettiğimi iddia etmişti, ben böyle olmadığını göstermek için birlikte çekindiğimiz fotoğrafları kendime ait facebook hesabımdan paylaşmıştım, bunun dışında müştekiye ait özel ya da çıplak fotoğrafları paylaşmadım, müşteki eşi ile birlikte benden toplamda 38 bin TL para aldılar, müştekinin kendisine kürtaj parası olarak 4000 TL vermiştim, kocasına da kısım kısım paralar verdim, kocası her şeyi biliyor, hatta aynı evde kaldığımız da olmuştu, üzerime atılı suçu kabul etmiyorum.”demiştir.

Katılan Beyanı

Katılan Gülsüm Köycü talimatla alınan beyanında; “Bu konuda hazırlıkta ve mahkemede ifade vermiştim, doğrudur aynen tekrar ederim, sanık hakkındaki şikayetim devam etmektedir cezalandırılmasını istiyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Katılan Gülsüm Köycü İlk Derece Mahkemesinde alınan beyanında; “Sanık ile emlakçı olmam vasıtasıyla tanışmıştım, kendisiyle eşimle birlikte arkadaş olarak görüştük, daha sonra da yine bir iş dolayısıyla onun oturduğu bölgeye gitmiştim, kapısını çaldığımda bana bir şey koklatıp bayılttı, bana tecavüz etti, daha sonra fotoğraflarımı çekmiş, bunları facebookta paylaştı, ben savcılıkta da çok sayıda dilekçe verdim, hepsinde ayrıntısıyla anlattım, bu fotoğrafları paylaşmaya devam ettiği için tekrar tekrar şikayetçi oldum, ayrıca beni tehdit edip iki sene boyunca kullandı, boşandırırım seni, hayatını silerim diyerek hayatımı mahvetti, en sonunda duyulduğu için eşimden boşandım, şehri terk ettim, maddi manevi her türlü zarara uğradım, bu yüzden sanıktan şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

İddia makamı esas hakkında mütalaa: “Sanığın kullandığı Facebook isimli sosyal paylaşım sitesi üzerinden, daha önceden arkadaşlık yaptığı katılanın bilgisi ve rızası dışında , değişik tarihlerde birden çok kez katılanın özel hayatına ilişkin fotoğraf ve videoları ekleyerek yayması şeklinde meydana gelen olayla ilgili olarak Afyonkarahisar 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 2018/601 Esas, 2019/445 karar sayılı dosyasından yapılan yargılama neticesinde sanığın eyleminin TCK’nın 136/1 maddesinde düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu olarak kabul edilmiş ve bu suçtan cezalandırılmış ise de, sanığın eyleminin TCK’nın 134/2. maddesinde düzenlenen özel hayata ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa etmek suçunu oluşturduğu anlaşıldığından, yerel Cumhuriyet Savcısı ve katılan vekilinin istinaf taleplerinin kabulü ile  Afyonkarahisar 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 2018/601 Esas, 2019/445 sayılı kararı ile kurulan hükmün ortadan kaldırılmasına, sanığın sübut bulan eylemine uyan TCK’nın 134/2, 43/1, 53/1-2-3 maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, adli emanetin 2018/1145 sırasında kayıtlı eşyaların incelemesi bittiğinden sahibi olan sanığa İADESİNE, aynı emanette kayıtlı microsd kart ile  Lexşai Multı-USE8HCGB SDHC ibareli hafıza kartı ve adli emanetin 2018/1314 sırasında kayıtlı eşyaların dosyada delil olarak saklanmasına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur.”  şeklinde mütalaada bulunmuştur.

Deliller: İddia, sanık savunması, tanık beyanları, 22.11.2019 tarihli ön inceleme Tutanağı, sanığa ilişkin nüfus ve sabıka kaydı, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü  Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Adli Bilişim Büro Amirliği tarafından düzenlenen 27.06.2018 tarihli rapor, Afyonkarahisar İl  Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 16.07.2018 tarih ve 2115 sayılı sanığın facebook hesabının incelenmesine ilişkin açık kaynak ve araştırma tutanağı, Soruşturma aşamasında dosyaya sunulan uzlaşma raporuna göre tarafların uzlaşamadıklarına dair rapor, katılan beyanı, dosyadaki tüm bilgi ve belgeler.

Dairemizce dosyadaki tüm deliller ve dosya kapsamı değerlendirilerek yapılan yargılamada

Dairemizce, yerel mahkemenin olayın sübutuna ilişkin değerlendirilmesinde bir eksiklik bulunmadığı, ancak İran vatandaşı olan sanık Alıreza **** ile katılan Gülsüm ****nün suç tarihi öncesinde duygusal manada arkadaşlık yaşadıkları, bu kapsamda katılanın sanığa kendisi tarafından çekilmiş olan özel hayata ilişkin görüntülerini gönderdiği, aynı şekilde sanık ve katılanın birlikte oldukları dönemde birlikte çektikleri özel hayata ilişkin görüntülerin sanıkta bulunduğu, sanık ve katılanın birlikteliklerinin sona ermesinden sonra katılanın sanığın kendisine yönelik olarak hukuka aykırı eylemlerinin olduğu yönündeki beyanları içeren ifadeleri sosyal paylaşım sitesi üzerinden yayınlanması sonrasında sanığın da yukarıda açıklanan yalnızca katılanın bulunduğu ve katılanla sanığın birlikte bulundukları katılanın özel hayatına ilişkin görüntüleri sosyal paylaşım sitesinden yayınlaması şeklinde gerçekleşen eylemin 5237 Sayılı TCK’nın 134/2 maddesinde düzenlenen özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek suçunun unsurlarını oluşturduğu halde, mahkeme tarafından sanığın eyleminin TCK’nın 136/1 maddesinde düzenlenen kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçunun unsurlarını oluşturduğu gerekçesiyle sanığın TCK’nın 136/1 maddesi ve 43/1 maddesi gereğince cezalandırılması hukuka aykırı olarak bulunarak sanığın istinaf talebinin kabulü ile sanığın eylemine uyan 5237 Sayılı 134/2 ve 43/1 maddeleri gereğince cezalandırılması amacıyla yerel mahkemenin vermiş olduğu kararın tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmasına oy birliğiyle mütalaaya uygun karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm tesisi uygun görülmüştür.

Hüküm: Açıklanan gerekçelerle;

 1. Afyonkarahisar 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 15/10/2019 tarih, 2018/601 Esas 2019/445 Karar sayılı sanık Alıreza **** hakkında Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak suçundan verilen mahkumiyet kararının tüm sonuçları ile ORTADAN KALDIRILMASINA,
 2. Sanık Alıreza ****ın üzerine atılı Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek suçundan eylemine uyan TCK’nın 134/2. maddesi gereğince suçun işleniş şekli, meydana gelen zararın niteliği, sanığın güttüğü amaç ve saik, suçun işlendiği yer ve zaman nazara alınarak takdiren  2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
 3. Sanığın aynı suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda aynı suçu birden fazla kez işlediği anlaşıldığından, zincirleme suç hükümlerinin düzenlendiği TCK’nın 43/1. maddesi gereğince verilen ceza takdiren 1/4 oranında arttırılarak 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,  
 4. Sanığın yargılama sırasında olumsuz bir tutumuna rastlanmaması lehine takdiri indirim nedeni olarak kabul edildiğinden verilen cezanın TCK’nın 62. maddesi gereğince taktiren 1/6 oranında indirilerek 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
 5. Sanığa verilen cezadan başkaca artırım yada indirim yapılmasına takdiren yer olmadığına,
 6. 24.11.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarih, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı kararındaki hususlar gözetilerek, sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan almış olduğu mahkumiyetinin sonucu olarak sanık hakkında 5237 Sayılı TCK’nın 53/1-2-3 maddelerinin tatbikine,      
 7. Verilen cezanın süresi nedeniyle yasal koşulları oluşmadığından TCK’nın 50. maddesindeki seçenek yaptırımlara çevirme, TCK’nın 51. maddesindeki erteleme ve CMK’nın 231/5. maddesindeki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair hükümlerin uygulanmasına yer olmadığına,
 8. Adli emanetin 2018/1145 sırasında kayıtlı “- 1 Adet Samsung Marka Cep Telefonu ( 356650061933497 IMEI numaralı), 1 Adet HUAWEİ marka cep telefonu (…..IMEI numaralı) telefonu ile ‘-1 Adet kılıf içerisinde Nikon Coolpıx marka fotoğraf makinesi ve şarj makinesi”nin incelemesi bittiğinden sahibi olan sanığa İADESİNE,
 9. Aynı emanette kayıtlı “HUAWEİ marka cep telefonuna  takılı vaziyette ICV558GA 216 ibareli 4GB’lık micro sd kart ile  Nikon Coolpıx marka fotoğraf makinesine takılı Lexşai Multı-USE8HCGB SDHC ibareli hafıza kartı”nın DOSYADA DELİL OLARAK SAKLANMASINA,
 10. Adli emanetin 2018/1314 sırasında kayıtlı “Afyonkarahisar Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün SS **** seri numaralı kapalı delil poşeti içerisinde; 1 Adet 32 GB Sandisk USB  (Mobil Adli incelemesi nüshasını içerir) Afyonkarahisar Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün SS **** seri numaralı kapalı delil poşeti içerisinde; 1 Adet 128  GB Sandisk USB  (Mobil Adli incelemesi nüshasını içerir)”in, DOSYADA DELİL OLARAK SAKLANMASINA,
 11. Katılan vekil ile temsil edildiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari ücret tarifesine göre 3.400 TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılana verilmesine,
 12. Yapılan yargılama gideri 6 adet davetiye 95,00 TL, yazışma gideri 9,50 TL, bilirkişi gideri 50,00 TL ve uzlaşma gideri 115,00 TL olmak üzere toplam 296,50 TL. yargılama giderinin sanıktan tahsiline,

Dair, sanık müdafii ile katılan vekilinin SEGBİS sistemi ile yüzlerine karşı, C.Savcısı huzuru ile yapılan açık yargılama sonucu, CMK’nın 286. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi gereğince KESİN olmak üzere, mütalaaya uygun oybirliği ile verilen karar açıkça okunup usulen tefhim edildi.

Hakkımızda
Ticaret hayatının dijitalleşmeye başlaması ile riskler de dijital ortamdan kaynaklanmış ve veri güvenliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda siber saldırıların ve açıkların yanı sıra şirketlere ve kişilere ilişkin verilerin internet ortamında ulaşılabilir olması ile ticaret ve özel hayatın korunması yani veri gizliliği ihtiyaç haline gelmiştir.

DEVAMI

Gizlilik ve Kullanım
Verko İletişim

Ofisim İstanbul İş Merkezi Tugay Yolu Cad. No:20 B Blok Kat:7 D:39 Cevizli / Maltepe / İstanbul

0(216) 418 21 25
0(535) 344 36 32
0(535) 344 36 64

info@verko.com.tr

Open chat