Yargıtay Kararı 12. Ceza Dairesi

Esas: 2019/531
Karar: 2019/10008
Karar Tarihi: 09.10.2019

Mahkemesi: Asliye Ceza Mahkemesi

Suç: Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması

Hüküm: CMK’nın 223/8. maddesi gereğince şikayetten vazgeçme nedeniyle düşme

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçundan sanık hakkındaki davanın şikayetten vazgeçme nedeniyle düşmesine ilişkin hüküm, üst Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Dosya kapsamına göre, sanık ****nin, annesi, kardeşi, amcası ve amcasının eşi olan mağdur ****le beraber oturdukları çay bahçesindeki aleni olmayan söyleyişiyi gizlice kaydederek, ses kaydını, mağdurun kayınvalidesine dinlettiğine dair mağdurun şikayeti üzerine başlatılan adli soruşturma sonunda, sanığın, TCK’nın 133. maddesinde düzenlenen kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda;

Sanığa isnat edilen TCK’nın 133. maddesindeki kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçunun, aynı Kanunun 139/1. madde ve fıkrasında yer alan; “Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır.” biçimindeki düzenlemeden açıkça anlaşılacağı üzere şikayete tabi olduğu, mağdurun 23.02.2016 tarihli duruşmada şikayetinden vazgeçtiği ve aynı duruşmada hazır bulunan sanığın da şikayetten vazgeçmeyi kabul ettiği, dosya içeriği itibariyle de CMK’nın 223/9. madde ve fıkrası kapsamında derhal beraat kararı verilmesini gerektirir şartların bulunmadığı dikkate alındığında, vazgeçme nedeniyle kovuşturmada şikayet koşulunun gerçekleşmemesinden dolayı CMK’nın 223/8. madde ve fıkrası uyarınca verilen düşme kararında bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, üst Cumhuriyet savcısının sanığa yüklenen TCK’nın 133. maddesindeki kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçunun takibinin şikayete bağlı olmamasından dolayı yargılamaya devam edilerek esas hakkında bir karar verilmesi yerine şikayetten vazgeçme nedeniyle düşme kararı verilmesinin isabetsiz olduğuna ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, 09.10.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Hakkımızda
Ticaret hayatının dijitalleşmeye başlaması ile riskler de dijital ortamdan kaynaklanmış ve veri güvenliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda siber saldırıların ve açıkların yanı sıra şirketlere ve kişilere ilişkin verilerin internet ortamında ulaşılabilir olması ile ticaret ve özel hayatın korunması yani veri gizliliği ihtiyaç haline gelmiştir.

DEVAMI

Gizlilik ve Kullanım
Verko İletişim

Ofisim İstanbul İş Merkezi Tugay Yolu Cad. No:20 B Blok Kat:7 D:39 Cevizli / Maltepe / İstanbul

0(216) 418 21 25
0(535) 344 36 32
0(535) 344 36 64

info@verko.com.tr

Open chat