Yargıtay 12. Ceza Dairesi

Esas Numarası: 2018/8164

Karar Numarası: 2019/5164

Karar Tarihi: 17.04.2019

Özet: Dava, kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçuna ilişkindir. Tanık hakkında suç duyurusunda bulunulup dava açıldığı takdirde davaların birleştirilmesi, sanık adına kayıtlı ve suçta kullanılan numaranın suç tarihinden bir ay önce ve bir ay sonraki iletişim bilgilerinin getirtilip görüşülen kişilerin tespit edilerek hattı kullanan kişinin sanık veya tanık olup olmadığı belirlenip, toplanan delirler bir bütün olarak değerlendirilip, iddia ve savunmanın doğruluk derecesi açıklığa kavuşturulduktan sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekir

Dava: Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, hakaret ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Karar: Yapılan yargılamaya incelenen dosya kapsamına göre, katılan vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Dosya kapsamına göre; sanığın, katılana ait cep telefonu numarasını bir şekilde ele geçirerek katılana mesajlar atıp tanışmak istediğini belirterek rahatsız ettiği, katılanın kabul etmemesi üzerine katılana mesaj atıp hakaret ettiği, daha sonra katılanın numarasını dağıtarak katılanın yabancı kişilerce aranmasına neden olduğu iddia edilen olayda; sanığın savunmasında kendi adına kayıtlı bulunan GSM hattını oğlunun kullandığını beyan ettiği, tanık olarak dinlenen sanığın oğlu olan tanık D****un hattı kullandığını ve iddiaya konu eylemleri kendisinin gerçekleştirdiğini beyan etmesi karşısında, tanık D. hakkında suç duyurusunda bulunulup dava açıldığı takdirde davaların birleştirilmesi, sanık adına kayıtlı ve suçta kullanılan numaranın suç tarihi olan 12.12.2013 tarihinden bir ay önce ve bir ay sonraki iletişim bilgilerinin getirtilip görüşülen kişilerin tespit edilerek hattı kullanan kişinin sanık veya tanık olup olmadığı belirlenip, toplanan delirler bir bütün olarak değerlendirilip, iddia ve savunmanın doğruluk derecesi açıklığa kavuşturulduktan sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde sanık hakkında beraat hükmü kurulması,

Sonuç: Kanuna aykırı olup, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu nedenle 5320 Sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 Sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 17.04.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Hakkımızda
Ticaret hayatının dijitalleşmeye başlaması ile riskler de dijital ortamdan kaynaklanmış ve veri güvenliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda siber saldırıların ve açıkların yanı sıra şirketlere ve kişilere ilişkin verilerin internet ortamında ulaşılabilir olması ile ticaret ve özel hayatın korunması yani veri gizliliği ihtiyaç haline gelmiştir.

DEVAMI

Gizlilik ve Kullanım
Verko İletişim

Ofisim İstanbul İş Merkezi Tugay Yolu Cad. No:20 B Blok Kat:7 D:39 Cevizli / Maltepe / İstanbul

0(216) 418 21 25
0(535) 344 36 32
0(535) 344 36 64

info@verko.com.tr

Open chat