L.H. / Letonya

Başvuru Numarası: 52019/07

Karar Tarihi: 29.04.2014

Olaylar: Başvuranın 1997 yılında bir devlet hastanesine getirilmesi sırasında doktor başvuranın rızası olmaksızın tubal litigasyon işlemi gerçekleştirmiştir. Mahkemeye başvurmadan uzlaşamadıkları için, başvuran hastane hakkında hukuki işlem başlatmıştır. Bu esnada hastane müdürü MADEKKI adlı kuruma yazı yazarak başvuranın hastanede almış olduğu sağlık tedavisi hakkında bir değerlendirme talep etmiştir. İdari soruşturmanın ardından MADEKKI üç farklı sağlık kuruluşundan başvuranın sağlık dosyalarını talep etmiş ve başvuranın doğum yapması sırasında herhangi bir kanunun ihlal edilmediği sonucuna varan bir rapor hazırlamıştır. Sonrasında başvuran, MADEKKI tarafından gerçekleştirilen idari soruşturmanın hukuka uygun olmadığı yönünde itirazda bulunmuş, ancak talebi reddedilmiştir. Yüksek Mahkeme Senatosu, talep üzerine iç hukukun MADEKKI’ye, sağlık kuruluşlarında sunulan hizmetin kalitesini değerlendirmek için yetki verdiğini tespit etmiştir.

Hukuki değerlendirme

Madde 8: Mahkeme, sağlık verilerinin korunmasının, kişinin özel hayata saygı hakkını kullanması üzerindeki önemini hatırlatarak, uygulanabilir iç hukuk kurallarının yeterli hassasiyetle hazırlanıp hazırlanmadığını ve keyfiliğe karşı yeterli önlemler sağlayıp sağlamadığını değerlendirmek durumundadır. Bu bağlamda Mahkeme, uygulanabilir yasal normların MADEKKI’nin yetkilerini oldukça genel bir şekilde tanımladığını ve devam eden hukuki işlemler sırasında hastanenin bağımsız bir uzman görüşü alması için herhangi bir yasal zemin olmadığını gözlemlemiştir. Ayrıca iç hukuk kuralları, bu tür soruşturmalar sırasında MADEKKI tarafından toplanabilen özel verilerin kapsamını hiçbir şekilde sınırlandırmamıştır. Bu nedenle soruşturma sonrasında, başvuranın yedi yıllık döneme ait verileri, ayrım gözetilmeksizin ve bu verilerin belirleyici, alakalı ve soruşturmanın amacına uygun olup olmadığı değerlendirilmeksizin toplanmıştır. Son olarak soruşturmanın, başvuranın sterilizasyonundan yedi yıl sonra başlatılmış olması, veri toplanması işleminin, iç hukuk kapsamında gereken “sağlık tedavisi veya sağlık hizmetlerinin sunulması ve yönetilmesi bakımından gerekli” olup olmadığına ilişkin olarak bazı şüpheler doğurmuştur.

Yukarıda belirtilenler ışığında Mahkeme, uygulanabilir kanunların yetkili makamlara verilen takdir payının sınırını ve bu takdir payının nasıl kullanılacağını yeterince açık bir şekilde belirlemediğini tespit etmiştir.

Sonuç: İhlal (oy birliğiyle)

Madde 41: Manevi tazminat olarak 11,000€

Hakkımızda
Ticaret hayatının dijitalleşmeye başlaması ile riskler de dijital ortamdan kaynaklanmış ve veri güvenliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda siber saldırıların ve açıkların yanı sıra şirketlere ve kişilere ilişkin verilerin internet ortamında ulaşılabilir olması ile ticaret ve özel hayatın korunması yani veri gizliliği ihtiyaç haline gelmiştir.

DEVAMI

Gizlilik ve Kullanım
Verko İletişim

Ofisim İstanbul İş Merkezi Tugay Yolu Cad. No:20 B Blok Kat:7 D:39 Cevizli / Maltepe / İstanbul

0(216) 418 21 25
0(535) 344 36 32
0(535) 344 36 64

info@verko.com.tr

Open chat