Yargıtay 12. Ceza Dairesi

Esas Numarası: 2018/8078
Karar Numarası: 2019/4873
Karar Tarihi: 10.04.2019

Mahkemesi: Asliye Ceza Mahkemesi

Suç: Özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi

Hüküm: CMK’nın 223/2-a maddesi gereğince beraat

Özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verilerin kaydedilmesi suçlarından sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Dosya kapsamına göre; sanığın eve yerleştirdiği ses kaydedici cihazlar ile katılanın konuşmalarını kaydedip, katılan aleyhine açtığı boşanma davasına sunduğu ve günlük yayın yapan ulusal bir gazetede yayınlanmasına neden olduğu iddia edilen olayda;

İş adamı olan sanığın miras meseleleri ve şirketleri ile ilgili devam eden davaları bulunduğu, çeşitli tehditler alması ve davalara ilişkin gizli bilgilerin sızdırılmasından şüphelenmesi üzerine eşi olan katılan ile ortak kullanımlarında olan evinin yatak odasında, oturma odasında, kızının odasında ve çatı katında bulunan koşu bandının yanındaki elektrik prizlerine taktığı ses kaydedici cihazlarla evde yapılan konuşmaları kaydettiği ve konuşmalar içeriğinden katılanın kendisini, ortak oldukları şirkette çalışan bir kişi ile aldattığından şüphelenmesi üzerine katılan aleyhine açmış olduğu boşanma davasında bu kayıtları delil olarak kullandığı, sanık savunması ve arama tutanaklarına göre dinleme cihazlarının elektrik prizlerine takılı olduğu ve dosya arasında bulunan inceleme raporuna göre cihazların dışarıdan gözle görülebilecek durumda olduğu, dinlenen tanık anlatımlarına göre de katılanın dinleme cihazlarından haberdar olduğu, ayrıca iddiaya konu gazetede söz konusu kayıtlara yer verilmemesi ve sanığın açmış olduğu boşanma dava dilekçesi içeriğindeki iddialardan bahsedilerek haber yapılması karşısında, sanığın, katılan ile arasındaki davada iddialarını ispatlama amacını taşıyan eyleminde, hukuka aykırı hareket etme bilinciyle davranmadığı gözetildiğinden yerel mahkemenin beraate ilişkin kabulünde bir isabetsizlik görülmediğinden tebliğnamedeki bozma isteyen görüşe iştirak edilmemiştir.

Yapılan yargılama sonunda, yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğu gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin eksik incelemeye dayalı olarak usul ve yasaya aykırı karar verildiğine, sanığın cezalandırılması gerektiğine ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, beraate ilişkin hükmün isteme aykırı olarak ONANMASINA, 10.04.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Hakkımızda
Ticaret hayatının dijitalleşmeye başlaması ile riskler de dijital ortamdan kaynaklanmış ve veri güvenliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda siber saldırıların ve açıkların yanı sıra şirketlere ve kişilere ilişkin verilerin internet ortamında ulaşılabilir olması ile ticaret ve özel hayatın korunması yani veri gizliliği ihtiyaç haline gelmiştir.

DEVAMI

Gizlilik ve Kullanım
Verko İletişim

Ofisim İstanbul İş Merkezi Tugay Yolu Cad. No:20 B Blok Kat:7 D:39 Cevizli / Maltepe / İstanbul

0(216) 418 21 25
0(535) 344 36 32
0(535) 344 36 64

info@verko.com.tr

Open chat