Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurulu Kararı

Gündem Konusu: Yabancı Uyruklu Kişilerin Yolcu Beraberinde Getirdikleri Cihazlar

Karar: Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğin 5inci maddesi kapsamında Türkiye’de görev yapan diplomat, askeri personel, öğrenim gören öğrenci ya da ikamet edenler dışında kalan yabancı uyruklu kişilerin yolcu beraberinde getirdikleri cihazlarını kullanabildikleri abone numarasını aynı cihazla eşleştirmek koşuluyla değiştirebilmesine imkân verilmesi amacıyla;

  1. Kişilerin abone numarası değiştirme taleplerini pasaport ve dilekçe ile işletmeci abone kayıt merkezlerine yapmaları,
  2. İşletmecilerin başvuruyu yapan kişinin ve sistemde kayıtlı başvuru sahibinin kimlik/pasaport bilgilerini kontrol ederek talebe ilişkin gerekli bilgileri antetli kağıt üzerinde veya firma kaşesini içeren belge(ler) ile elektronik ortamda MCKS’ye iletmeleri,
  3. Talebe ilişkin bilgi ve belgelerin, mali, hukuki ve cezai uyuşmazlıkların çözümünde kullanılabilmesini teminen işletmeciler tarafından genel hükümler gereğince 10 yıldan az olmamak üzere işletmecilerin öngördüğü süre kadar saklanması
  4. Kurumumuzca herhangi bir onay sürecinin işletilmemesi; ancak işletmecilerce bu yolla yapılan değişim işlemlerine ilişkin olarak yılda 4 kez üçer aylık periyotlarda rapor tanzim edilerek Kurumumuza iletilmesi.
  5. MCKS’de ve işletmeci sistemlerinde gerekli güncellemelerin 23/10/2017 tarihine kadar tamamlanması,
  6. Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmeliğin 20 nci maddesi kapsamınca işletmecinin göndermekle yükümlü olduğu belgelerin sadece elektronik ortamda en geç kayıt tarihini takip eden ay sonuna kadar Kuruma gönderilmesi, belgelerin orijinal nüshalarının ise mali, hukuki ve cezai uyuşmazlıkların çözümünde kullanılabilmesini teminen işletmeciler tarafından genel hükümler gereğince 10 yıldan az olmamak üzere işletmecinin öngördüğü süre kadar saklanması hususlarına karar verilmiştir.
Hakkımızda
Ticaret hayatının dijitalleşmeye başlaması ile riskler de dijital ortamdan kaynaklanmış ve veri güvenliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda siber saldırıların ve açıkların yanı sıra şirketlere ve kişilere ilişkin verilerin internet ortamında ulaşılabilir olması ile ticaret ve özel hayatın korunması yani veri gizliliği ihtiyaç haline gelmiştir.

DEVAMI

Gizlilik ve Kullanım
Verko İletişim

Ofisim İstanbul İş Merkezi Tugay Yolu Cad. No:20 B Blok Kat:7 D:39 Cevizli / Maltepe / İstanbul

0(216) 418 21 25
0(535) 344 36 32
0(535) 344 36 64

info@verko.com.tr

Open chat