Bu eğitim Verko Akademi, Modern Hukuk Akademisi ve MŞK Eğitim Merkezi iş birliği ile hazırlanmıştır.

Giriş - Temel Kavramlar ve İlkeler
 • Kişisel Verilerin Korunmasının Gerekliliği
 • Kişisel Veri Kavramı ve Tanımlar
 • KVKK Kapsamı ve Sistematiği
Ulusal ve Uluslararası Mevzuat
 • Uluslararası Düzenlemeler Işığında Kişisel Verilerin Korunması
 • Ulusal Düzenlemelerde Kişisel Verilerin Korunması
İlgili Kişi Vekilliği
 • İlgili Kişi Vekilliğinde İş Alanları, Veri Sorumlusuna Başvuru ve KVK Kurulu’na Şikâyet Aşamaları
 • 5651 Sayılı Kanun ve Kişisel Verilerin Korunması
 • Uyuşmazlıkların Çözümünde KVKK'ya ve Hukuka Uygun Delil
 • TCK Kapsamında Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlara İlişkin Uygulama
 • Tazminat Davaları
Veri Sorumlusu Vekilliği
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu Tarafından Kesilen Cezalar
 • Kararların İptali İçin Açılacak Davalar
 • İdari Para Cezalarına İtiraz
 • Başvuruya Cevap Verme, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Taleplerine Cevap Verme
Veri Sorumlusu Vekilliği - Önleyici Hukuk Hizmeti Olarak Danışmanlık (KVKK Dönüşüm Projeleri)
 • Uygulamaya Yönelik Dönüşüm Uyum Süreci Aşamaları ile Politika ve Prosedür Hazırlama
 • Uygulamalı Envanter Hazırlama ve VERBİS’e Kayıt
 • Yeterli Teknik Tedbir Kavramı ve Alınması Gereken Önlemler
 • KVKK Kapsamında İnternet Sitesi Çerezi
 • KVKK Kapsamında E-ticaret, ETBİS ve Güven Damgası
 • Reklam ve Pazarlamada Kişisel Verilerin Korunması ile İYS
 • Dokümantasyon Çalışmaları, Aydınlatma Metinleri, Açık Rıza Beyanları, Gizlilik Sözleşmeleri vb.
 • Dönüşüm Projesi Sonrası Hizmetleri
Kat Mülkiyeti ve KVKK
 • Site, Apartman ve Benzeri Yapılarda Yöneticilerin Sorumlulukları
 • Veri Sorumlusu Sıfatının Değişmesi
 • Alınması Gereken Yeterli Önlemler
Bireysel Başvuruda Vekillik
 • Özel Yaşama Saygı Hakkı
 • Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkı
 • Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları
Uygulamadaki Sorunlar ve Kurulun Bakış Açısı
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarının Analizi
 • Yurtdışına Kişisel Veri Aktarımı
 • Sağlık ve Cinsel Hayata Dair Verilerin İşlenmesi
 • COVID-19 Sebebiyle İşyerlerinin İşlediği Veriler
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Verilerinin İşlenmesi

Eğitmenler;

 • Av. Hüseyin KÖPRÜLÜ
 • Av. M. Şeref KISACIK
 • Av. Dr. Ayça ÖZOK ENER
 • Av. Nazlı Zeynep GÜNEY
 • Av. Adem AVCI
 • Av. Mustafa EFE
 • Av .Burcu ÖZTOPRAK ALSULU
 • Av. Zeliha İrem KURNAZ
 • Bilg. Müh. Elif PEHLİVAN

Not: Eğitim materyalleri kayıttan sonra e-posta yolu ile gönderilecektir.

EĞİTİM SÜRESİ

20-21 Kasım 2020

10:30-17:00

EĞİTİM ÜCRETİ

Hakkımızda
Ticaret hayatının dijitalleşmeye başlaması ile riskler de dijital ortamdan kaynaklanmış ve veri güvenliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda siber saldırıların ve açıkların yanı sıra şirketlere ve kişilere ilişkin verilerin internet ortamında ulaşılabilir olması ile ticaret ve özel hayatın korunması yani veri gizliliği ihtiyaç haline gelmiştir.

DEVAMI

Gizlilik ve Kullanım
Verko İletişim

Ofisim İstanbul İş Merkezi Tugay Yolu Cad. No:20 B Blok Kat:7 D:39 Cevizli / Maltepe / İstanbul

0(216) 418 21 25
0(535) 344 36 32
0(535) 344 36 64

info@verko.com.tr