Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu:

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla VERKO Veri Koruma Danışmanlığı ve Eğitim A.Ş. (Şirket) tarafından hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesinin yanı sıra şeffaf ve hesap verebilir olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Web sitesine atıf yapılan birçok aydınlatma metni, bu aydınlatma metni içerisinde hazırlanmış olup; kamera mevcudu olan alanlar, çalışan, çalışan adayı, ziyaretçi, müşteri ve potansiyel hizmet veya ürün alıcısı ile ilgili aydınlatmalar doğrudan web sitesi ile ilgili olmadığından, Şirketin kişisel veri işleme envanterine uyumlu olmak kaydıyla Şirketin Aydınlatma Yükümlülüğü Prosedürüne göre ayrıca düzenlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

2.1. İnternet Sitesi Çerezleri;

Şirket tarafından ilgili kişinin internet sitesi çerezleri kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Kişisel Veriİşleme Amaçları
Kalıcı ÇerezlerKalıcı çerezler ilgili kişi silinceye veya süreleri doluncaya (bu çerezlerin cihazında ne kadar kalacağı, çerezlerin “kullanım ömürlerine” bağlı olacaktır) kadar sabit diskinizde kalırlar. Bu çerezler parolanızı kaydeden ve web sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesine daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.
Oturum ÇerezleriOturum çerezleri “tarayıcı oturumu” süresince geçerlidir. Tarayıcı oturumu, internet tarayıcısı pencerenizi açtığınız an başlamakta olup, tarayıcı pencerenizi kapatmanızla sonlanmaktadır. Tarayıcınızı kapatmanızla birlikte, tüm geçici çerezler silinmektedir.
Zorunlu çerezlerWeb sitesinde gezinmek ve web sitesinin özelliklerinden faydalanabilmek için zorunlu çerezlerdir. Bu çerezler olmadan, web sitesinden sağlanan temel hizmetlerden faydalanılamaz. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde web sitesi çalışamayacaktır.

2.2. İletişim Formu Doldurulması;

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Adı
E-Posta Adresi
Konu
İleti
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi

2.3.Teklif Formu Doldurulması;

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Firma Unvanı
E-posta Adresi
Telefon Numarası
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Eğitim Hizmetlerinin Yürütülmesi

2.4. Bültene Abone Olunması;

Kişisel Veriİşleme Amaçları
E-Posta AdresiFirma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

2.5. Eğitim Formu Doldurulması;

Kişisel Veriİşleme Amaçları
Firma Adı
E-Posta Adresi
Telefon Numarası
Eğitime Katılacak Kişi Sayısı
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kalıcı, zorunlu ve oturum çerezleri; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5/II-a gereği 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” isimli kanunda zorunlu tutulması sebebi ile, “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak,

Bültene abone olunması, iletişim, eğitim ve teklif formu doldurulması ile işlenen kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5/II-f gereği “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak, otomatik olan yöntem ile işlenmektedir.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Söz konusu kişisel veriler Şirket tarafından hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ya da ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

5. KVKK m.11 Gereği İlgili Kişinin Hakları:

Kişisel verileri işlenen kişi, ilgili kişidir. İlgili kişinin hakları 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde düzenlenmiştir. Aynı Kanunun 13. maddesindeki başvuru hakları, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemlerle; https://www.verko.com.tr/kvkk-basvuru-formu/ adresinde bulunan başvuru formu kullanılarak ya da aşağıda verilen iletişim bilgileri aracılığı ile kullanılabilecektir.

İlgili kişi tarafından yapılacak başvurular, Şirket tarafından en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır.

İletişim Bilgileri:

Adres: Tugay Yolu Cad. No:20 Ofisim İstanbul İş Merkezi B Blok Kat:7 Daire:38, 34846 Maltepe/İstanbul
Telefon:
0216 418 62 38  E-Posta: info@verko.com.tr WEB: https://www.verko.com.tr/

Hakkımızda
Ticaret hayatının dijitalleşmeye başlaması ile riskler de dijital ortamdan kaynaklanmış ve veri güvenliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda siber saldırıların ve açıkların yanı sıra şirketlere ve kişilere ilişkin verilerin internet ortamında ulaşılabilir olması ile ticaret ve özel hayatın korunması yani veri gizliliği ihtiyaç haline gelmiştir.

DEVAMI

Gizlilik ve Kullanım
Verko İletişim

Ofisim İstanbul İş Merkezi Tugay Yolu Cad. No:20 B Blok Kat:7 D:39 Cevizli / Maltepe / İstanbul

0(216) 418 21 25
0(535) 344 36 32
0(535) 344 36 64

info@verko.com.tr