Ticari Elektronik İleti Nedir?

Gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyetleri doğrultusunda mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesinin tanınırlığını arttırmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla yapılan her türlü ticari iletişim ticari elektronik ileti olarak adlandırılır.

İleti Yönetim Sistemi Nedir?

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak; hizmet sağlayıcıların arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini saklayıp yönetebilecekleri, alıcıların verdikleri izinleri görüntüleyip kaldırabilecekleri, izinsiz gönderimleri şikâyet edebilecekleri, kamunun ise ileti şikâyetlerini ve şikâyete konu iznin durumunu görüntüleyebilecekleri, web sitesi, kısa mesaj numarası ve çağrı merkezi üzerinden hizmet verecek, tüm izinleri zaman damgasıyla kayıt altına alıp güvenli biçimde saklayacak ulusal veri tabanı sistemidir.

Hizmet Sağlayıcı Kimdir?

Kanun çerçevesinde, arama, mesaj, e-posta vb. araçları kullanarak ticari iletişim sağlayan gerçek ve tüzel kişiler hizmet sağlayıcıdır. (6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun madde 2/ç “Hizmet sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler”)

Onay Ne Anlama Gelmektedir?

Hizmet sağlayıcının ticari elektronik ileti gönderimi öncesinde alıcının rızasını alması onay olarak ifade edilmektedir. Bu rızanın alınması 6563 sayılı Kanun gereğince zorunlu tutulmuştur.

İleti Yönetim Sistemine Nasıl Başvurulur?

İleti Yönetim Sistemi internet sitesindeki başvuru formu kullanılarak istenen bilgi ve belgelerin iletilmesi gerekmektedir. Başvuru aşamasında girmiş olunan bilgi ve belgeler kontrol edilip doğrulandıktan sonra hesabınız kullanıma açılacaktır.

İzinler İleti Yönetim Sistemi'ne Nasıl Eklenir?

İzinler, sisteme iys.org.tr veya İYS API üzerinden eklenebilir.

Hesap Açıldıktan Sonra Mevcut İzinler Ne Zamana Kadar İleti Yönetim Sistemi'ne Yüklenmelidir?

31 Mayıs 2021 tarihine kadar mevcut tüm izinlerin sisteme aktarılmış olması gerekmektedir. Mevzuat gereğince, bu tarih itibarıyla İleti Yönetim Sistemine aktarılmamış izinler geçersiz kabul edilecektir.

Tacir Alıcı Nedir?

Tacir, Mevzuat’ta tacir veya esnaf olarak nitelenen alıcıdır. Bir iletişim adresi hem bireysel hem tacir niteliğiyle İleti Yönetim Sistemi’ne kaydedilebilir.

Başka Bir Tacire veya Esnafa Ticari Elektronik İleti Gönderirken Onay Alınması Gerekir Mi?

Yönetmelik kapsamında tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir ancak tacir ve esnafların reddetme hakkını kullanması halinde onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilemez.

Mevzuat Gereğince Önceden Onay Alınması Zorunlu Tutulmayan Tacir ve Esnaf Alıcıları İleti Yönetim Sistemi’ne Bildirilmeli Midir?

Tacir ve esnaflardan önceden onay alınması gerekmemektedir ancak “İleti Yönetim Sistemi üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemez” hükmü sebebiyle ticari elektronik ileti gönderiminden önce tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerinin İleti Yönetim Sistemi’ne kaydedilmesi gerekmektedir.

Ret Kayıtlarının da 31 Mayıs 2021'a Kadar İleti Yönetim Sistemi’ne Aktarılması Gerekir Mi?

Sadece onaylı elektronik iletişim adreslerinin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. İleti Yönetim Sistemi’ne kaydı bulunmayan elektronik iletişim adresi aynı zamanda ret anlamı taşımaktadır fakat 31 Mayıs 2021'den sonra hizmet sağlayıcıların, kendilerine iletilen ret bildirimlerini de üç iş günü içinde İleti Yönetim Sistemi’ne bildirmeleri gerekmektedir.

31 Mayıs 2021 Öncesindeki Tüm Elektronik İletişim Adresleri “Onaylı” Olarak Sisteme Yüklenebilir Mi?

Sadece “onaylı” elektronik iletişim adreslerinin sisteme eklenmesi gerekmektedir. Vatandaşlar, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar yüklenmiş onaylar için 15 Temmuz 2021’ye kadar izinlerini kontrol edebilecektir. Bu tarihten itibaren söz konusu onaylar geçerli sayılacaktır.

Hizmet Sağlayıcıların 31 Mayıs 2021 Tarihinden Önce Almış Oldukları Onayları Belgeleyen İmzalı Formları Sisteme Yüklemeleri Gerekir Mi?

Hizmet sağlayıcılar bu onayları sisteme “beyan” usulü yüklemeleri gerekmektedir. Dolayısıyla imzalı formları sisteme yüklemeleri gerekmemektedir.

İleti Yönetim Sistemi’ne Kayıtlı Olmayan Elektronik Posta Adreslerine Gönderim Yapılabilir Mi?

Gönderilecek elektronik postalar için de alınmış onayların İleti Yönetim Sistemi’ne eklenmesi gerekmektedir. İleti Yönetim Sistemi üzerinde onayı bulunmayan alıcıları ticari elektronik ileti gönderilemez. Dolayısıyla İleti Yönetim Sistemi’ne kayıtlı olmayan elektronik posta adreslerine de gönderim yapılamaz.

Aracı Hizmet Sağlayıcıların, Elektronik Posta Gönderiminden Önce İzin Sorgulaması Yapması Zorunlu Mu?

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında elektronik posta kanalı için aracı hizmet sağlayıcıların sorgulama yükümlülüğü bulunmamaktadır fakat diğer kanallarda olduğu gibi hizmet sağlayıcı elektronik posta kanalında da sadece onaylı alıcılara ticari elektronik ileti gönderilebilir. Katma değerli hizmetlerden faydalanan hizmet sağlayıcılar doğrudan veya iş ortağı üzerinden entegrasyon yoluyla elektronik posta gönderimleri öncesinde alıcıların izin durumunu İleti Yönetim Sistemi’nden sorgulayabilmektedir.

İleti Yönetim Sistemi API Nedir?

API (Application Programming Interface); farklı yazılım uygulamalarının birbiriyle etkileşime geçmelerine olanak sağlamaktadır. İleti Yönetim Sistemi API kullanılarak, İleti Yönetim Sistemi uygulamaları üzerinden yapılabilen işlemler karşı taraf uygulamalarıyla da gerçekleştirilebilmektedir.

İleti Yönetim Sistemi’ne Kaydedilen İzinler Ne Kadar Süreyle Saklanmaktadır?

İleti Yönetim Sistemi’nde tutulan kayıtlar süresiz olarak saklanmaktadır.

31 Mayıs 2021’e Kadar Yüklenen Geçmiş Tarihli İzinlerin İspat Yükümlülüğü Kimde Olacaktır?

İleti Yönetim Sistemi’ne yüklenen geçmiş tarihli tüm izinlerin ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıdadır ancak 31 Mayıs 2021’den itibaren ispat yükümlülüğü İleti Yönetim Sistemin ’de olacak şekilde onay almaya başlanabilecektir.

31 Mayıs 2021’e Kadar Mevcut Onaylar İleti Yönetim Sistemi’ne Yüklenmezse Ne Olur?

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince 31 Mayıs 2021’e kadar sisteme aktarılmayan onaylar geçersiz sayılacaktır.

İleti Yönetim Sistemi’ne Kaydolmadan Ticari Elektronik İleti Göndermeye Devam Edilebilir Mi?

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince ticari elektronik ileti göndermek isteyen hizmet sağlayıcıların İleti Yönetim Sistemi’ne kaydolması zorunludur.

Türkiye’de Yerleşik Olmayan Ama Yurt İçi Müşterilerine Ticari Elektronik İleti Gönderimi Yapan Firmalar İleti Yönetim Sistemi’ne Kaydolmak Zorunda Mıdır?

Bu hususta T.C Ticaret Bakanlığı “Türkiye’de yerleşik olsun ya da olmasın ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ya da tüzel kişilerin mevzuat hükümlerine uygun davranması ve Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi’ne (İYS) kaydolması gerektiği değerlendirilmektedir.” şeklinde açıklama yaparak Türkiye’de yerleşik olmayan ancak yurt içi müşterilerine ticari elektronik ileti gönderimi yapan firmaların İleti Yönetim Sistemi’ne kaydolması gerektiğini belirtmiştir.

İleti Yönetim Sistemi’ne Onaylı İletişim Adresleri Aktarılmadan Ticari Elektronik İleti Göndermeye Devam Edilebilir Mi?

Yönetmelik gereğince, İleti Yönetim Sistemi’nde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemez.

Ret Bildirimi Veya Çıkış Hakkı Neyi İfade Etmektedir?

Alıcı tarafından Hizmet sağlayıcıya ileti gönderebilmesi için verdiği onayı kaldırması ret bildirimi veya çıkış hakkını kullanmasını ifade etmektedir.

Müşterilerin Onay Ve Ret Bildirimleri İleti Yönetim Sistemi Dışında Alınıyorsa Ne Yapılmalıdır?

Yönetmelik gereğince; İleti Yönetim Sistemi dışında alınan onay ve ret bildirimlerinin üç iş günü içerisinde sisteme eklenmesi gerekmektedir.

Alıcının Reddetme Hakkını İleti Yönetim Sistemi Üzerinden Kullandığı Durumda Hizmet Sağlayıcının Ne Kadar Sürede Haberdar Olması Gerekir?

T.C Ticaret Bakanlığı bu konu için yaptığı açıklamaya göre; “Alıcının ret hakkını İleti Yönetim Sistemi üzerinden kullanması halinde, İleti Yönetim Sistemi tarafından ileti trafiğinin durdurulması ve ret hakkının kullanıldığına dair bilginin hizmet sağlayıcıyla entegrasyona bağlı olarak anlık veya azami 3 iş günü içinde hizmet sağlayıcıya bildirilmesi gerekmektedir.

Gönderilecek Her İleti İçin Onay Alınması Gerekir Mi?

Gönderilecek her ileti için onay alınması gerekmemekte olup Kanun gereğince devam eden abonelik, üyelik veya ortaklı durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile Hizmet Sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay alma zorunluluğu aranmamaktadır.

Aracı Hizmet Sağlayıcılar Ve İleti Yönetim Sistemi Bilgilendirme Ve Ticari İleti Ayrımını Nasıl Yapmaktadır?

Hizmet sağlayıcı, bir elektronik iletinin ticari ileti mi yoksa bilgilendirme iletisi mi olduğunun ayrımını yapma yükümlülüğü altındadır. Hizmet sağlayıcı, bu yükümlülük kapsamında ileti gönderim hizmeti aldığı ilgili aracı hizmet sağlayıcıya bildirimde bulunmaktadır.

Alıcılara Yalnızca Mobil Uygulama Üzerinden Anlık Bildirim (Push Notification) Gönderildiğinde Anlık Bildirim Yapılan Alıcıları İleti Yönetim Sistemine Bildirmek Gerekir Mi?

Bugün mevcut olan uygulama kapsamında bildirmek gerekmemektedir.

İki Farklı İşletmenin Biri İçin Alınan Onay Diğer İşletme İçin De Kullanılabilir Mi?

Her bir hizmet sağlayıcı için alıcıdan ayrı ayrı onay alınması gerekmektedir ancak acentelik, özel yetkili işletme ya da bayilik sözleşmesindeki taraflardan birine verilen onay, bu sözleşmeye konu mal, hizmet veya markayla sınırlı olarak sözleşmenin diğer tarafı için de verilmiş kabul edilmektedir.

İşletme İçin Birden Fazla Tescilli Marka Bulunduğu Takdirde İzin Yönetimi Ayrı Ayrı Yapılabilir Mi?

Tescil edilen markalar için izin yönetimi ayrı ayrı yapılabilmektedir.

Vakıf Üniversitesi Veya Özel Eğitim Ve Öğretim Kurumu Niteliğine Sahip Hizmet Sağlayıcıların İleti Yönetim Sistemi’ne Kaydolmaları Gerekir Mi?

Ticari iletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’in 2.maddesinin 2.fıkrasının b bendi uyarınca “Bu yönetmelik hükümleri; Vakıf üniversitelerinin ve diğer özel eğitim ve öğretim kurumlarının öğrencilerine ve bunların velilerine gönderdiği iletilere uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır. Bu tanımdaki kriterleri haiz hizmet sağlayıcılar Yönetmelik’ten muaf tutulmuştur ancak bu hizmet sağlayıcıların, öğrencilere ve velilerine gönderdiği iletiler dışında bir ticari elektronik ileti göndermesi durumunda İleti Yönetim Sistemi’ne kaydolmaları gerekmektedir.

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşu, Kamuya Yararlı Dernek Veya Vergi Muafiyeti Sağlanan Vakıf Niteliğine Sahip Hizmet Sağlayıcıların İleti Yönetim Sistemi’ne Kaydolmaları Gerekir Mi?

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’in 2.maddesinin 2.fıkrasının c bendi uyarınca; “Bu Yönetmelik hükümleri; Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti sağlanan vakıfların, kendilerine ait ticari işletmelerin faaliyetleriyle ilgili olarak üyelerine gönderdiği iletilere uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır. Bu tanımdaki kriterleri haiz hizmet sağlayıcılar, Yönetmelik’ten muaf tutulmuştur ancak bu hizmet sağlayıcıların kendilerine ait ticari işletmelerin faaliyetleriyle ilgili olarak üyelerine gönderdiği iletiler dışında kalan bir ticari elektronik ileti göndermesi durumunda İleti Yönetim Sistemi’ne kaydolmaları gerekmektedir.

Seviye 1 Katma Değerli Hizmetler İle Ne Sunulmaktadır?

SEVİYE 1 HİZMETİ

SEVİYE 2 HİZMETİ

Hizmet sağlayıcıya İleti Yönetim Sistemi’ne API üzerinden erişim hakkı vermektedir. Bu sayede Temel Hizmetler’de yalnızca İleti Yönetim Sistemi Web üzerinden yapılabilecek işlemlere web servis yoluyla da erişilebilmektedir. Farklı kriterlere göre anlık olarak iletişim adresinin izin durumu sorgulanabilmektedir. İleti Yönetim Sistemi kısa mesaj numarası 3338, İleti Yönetim Sistemi Çağrı Merkezi, İleti Yönetim Sistemi Kısa link veya İleti Yönetim Sistemi Mobil uygulaması kullanılarak İleti Yönetim Sistemi yoluyla onay alınabilmektedir.  
Çift yönlü teknik entegrasyona (call-back) sağlanabilmektedir. Böylelikle, İleti Yönetim Sistemi üzerinden meydana gelen onay ya da ret hususundaki değişikliklerden anlık olarak (veya teknik altyapının uyumuna göre belirli aralıklarla) haberdar olunmaktadır. İleti Yönetim Sistemi yoluyla alınacak onay veya ret işlemleri için firma içi uygulamalarla doğrudan teknik entegrasyon sağlanabilmektedir. Birden fazla alt kullanıcı oluşturulabilmekte ve bu kullanıcılar çeşitli rollerde yetkilendirilebilmektedir. Faklı zaman aralıkları ve filtrelerle gelişmiş raporlar alınabilmektedir. Kapsamlı bayi/acente yönetimi uygulanabilmektedir. İleti Yönetim Sistemi Web (iys.org.tr) üzerinden gelişmiş kullanıcı ara yüzlerine erişilebilmektedir.
1 Aralık 2020’ye kadar web servis üzerinden toplu bir şekilde onaylı iletişim adresleri İleti Yönetim Sistemi’ne bildirilmektedir.

İş Ortağı Kimdir?

İş ortağı, İleti Yönetim Sistemi API lisansı kullanım hakkı elde ederek kendi müşterilerine İleti Yönetim Sistemi entegrasyon hizmeti sunan kişidir. CRM yazılım hizmeti, toplu SMS gönderimi, toplu elektronik posta gönderimi, çağrı merkezi hizmeti ve benzeri hizmetler veren firmalar iş ortağı olabilmektedir.

İş Ortağı Çalışma Modeli Nasıldır?

İş Ortaklığı Sözleşmesinde, iş ortaklığı modeli ve çalışma koşulları düzenlenmektedir. Bu sözleşmeyi imzalayan iş ortağı firma, sözleşmeye konu olan ürün veya hizmetine İleti Yönetim Sistemi API entegrasyonunu gerçekleştirmektedir. Böylece; İleti Yönetim Sistemi’nin sunduğu Seviye 1 veya Seviye 2 Katma Değerli Hizmetlere, iş ortağın müşterilerinin ilgili ürün veya hizmetin içinden erişimi mümkün olur. İleti Yönetim Sistemi hizmetlerinin, kendi ürün veya hizmeti içinden müşteriye sunum şekli iş ortağının tasarrufundadır.

İleti Yönetim Sistemi’ni Vatandaşlar Nasıl Kullanabilecek?

Vatandaşlar, İleti Yönetim Sistemi Web, İleti Yönetim Sistemi Mobil, çağrı merkezi, kısa numara, kısa link ve e-Devlet kapısı üzerinden onay ve ret işlemlerini kolaylıkla yapabileceklerdir. Hangi yöntemin tercih edildiği fark etmeksizin, tüm işlemler senkronize olarak diğer platformlarda da anında görüntülenebilecektir.

İYS Ücret Tarifesi Nedir?

İYS ücret tarifesine https://iys.org.tr/hizmet-saglayici/paketler-ve-moduller adresinden ulaşılabilmektedir.
Hakkımızda
Ticaret hayatının dijitalleşmeye başlaması ile riskler de dijital ortamdan kaynaklanmış ve veri güvenliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda siber saldırıların ve açıkların yanı sıra şirketlere ve kişilere ilişkin verilerin internet ortamında ulaşılabilir olması ile ticaret ve özel hayatın korunması yani veri gizliliği ihtiyaç haline gelmiştir.

DEVAMI

Gizlilik ve Kullanım
Verko İletişim

Ofisim İstanbul İş Merkezi Tugay Yolu Cad. No:20 B Blok Kat:7 D:39 Cevizli / Maltepe / İstanbul

0(216) 418 21 25
0(535) 344 36 32
0(535) 344 36 64

info@verko.com.tr