Hakkımızda

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun yürürlüğe girmesiyle, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına düzenleyici kurallar yürürlük kazanmış, kişisel veri ihlallerinin önüne geçebilmek adına veri işlemesi yapanlar için birçok sorumluluk ve yaptırım düzenlenmiştir.

Özellikle internet çağında yaşadığımız göz önünde bulundurulacak olursa e-ticaret sosyal medya gibi alanların kullanımının artmasıyla da kişisel verilerin yayılma hızı da artmış ve veri ihlali riski de aynı oranda artış göstermiştir. Risk ve ihlal ihtimallerinin gündeme gelmesiyle kişisel verilerin korunmasına verilmesi gereken önem de artmıştır.

VERKO Veri Koruma Danışmanlığı ve Eğitim A.Ş. dönüşen ve gelişen ticaret hayatında yer alan özel hukuk tüzel kişilerine, kamu hukuku tüzel kişilerine gerçek kişilere kendi uzman ekibi ve alanında uzman akademisyenlerle iş birliği halinde Türkiye’nin her yerinde kişisel veri güvenliği ve gizliliği hizmetleri ile ilgili sorunlara çözümler sunmaktadır. Kişisel verinin öneminin bilincinde olarak bu bilinçle veri güvenliğinin sağlanması için hukuki ve teknik proje çalışmaları yapmakta, bu bilinç ve farkındalığın oluşması için eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Hakkımızda
Ticaret hayatının dijitalleşmeye başlaması ile riskler de dijital ortamdan kaynaklanmış ve veri güvenliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda siber saldırıların ve açıkların yanı sıra şirketlere ve kişilere ilişkin verilerin internet ortamında ulaşılabilir olması ile ticaret ve özel hayatın korunması yani veri gizliliği ihtiyaç haline gelmiştir.

DEVAMI

Gizlilik ve Kullanım
Verko İletişim

Ofisim İstanbul İş Merkezi Tugay Yolu Cad. No:20 B Blok Kat:7 D:39 Cevizli / Maltepe / İstanbul

0(216) 418 21 25
0(535) 344 36 32
0(535) 344 36 64

info@verko.com.tr