Güven Damgası Nedir?

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ’de öngörülen asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıya verilen elektronik işarettir.

Güven Damgasına Hangi Tür E-Ticaret Siteleri Başvurabilir?

Güven damgası almak isteyen ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunan aracı hizmet sağlayıcı ile kendine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar Güven Damgası almak için başvurabilir.

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ’de Öngörülen Asgari Güvenlik ve Hizmet Kalitesi Standartları Nelerdir?

Tebliğ’in 5.maddesi bu soruya cevap vermektedir. Buna göre;

“a) Kişisel veri ve ödeme bilgisi içeren her türlü işlemin internet sitesi ve mobil sitede EV SSL, uygulamada SSL ile gerçekleştirilmesini sağlar.

b) Güven damgası başvurusunda bulunmadan en fazla üç ay önce ve her takvim yılı içinde en az bir defa, Türk Standardları Enstitüsü tarafından onaylı A veya B sınıfı sızma testi firmalarına sızma testi yaptırarak gerekli önlemleri alır ve bu önlemleri aldığına ilişkin doğrulama testi yaptırır.

c) 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve bu kanunların ikincil düzenlemeleri ile elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararlara uygun süreçler tasarlar.

ç) Elektronik ticaret ortamında çocukların fiziksel, zihinsel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelişim özelliklerini olumsuz yönde etkileyebilecek içeriğe yönelik tedbirleri alır.

d) Elektronik ticarete konu malın stok bilgisi, içeriği, malzemesi, ölçüleri gibi özelliklerine, kullanımına ve varsa garantisine, teknik desteğine ve bunların kim tarafından sağlanacağına ilişkin detaylar ile gerçek boyutlarının anlaşılmasını mümkün kılan görselleri, tedarik, kargo ve teslimat süresi gibi hususları, sipariş alıcıya teslim edilinceye kadar siparişin durumu hakkında gerekli bilgileri ve kargo takip imkânını sunar ya da sunulmasına olanak sağlar.

e) Elektronik ticarete konu hizmetin kim tarafından sağlanacağı, kapsamı ve süresi gibi bilgileri sunar ya da sunulmasına olanak sağlar.

f) Bu fıkranın (d) ve (e) bentlerine ilişkin taahhütlerine uygun hareket eder.

g) Alıcının siparişi hakkında bilgi alabilmesi, talep ve şikâyetlerini internet tabanlı iletişim yöntemlerinden en az biri ve telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkânı sunar. Talep ve şikâyetlerin etkin bir şekilde yönetilmesini, sonuçlandırılmasını ve konuya ilişkin alıcının bilgilendirilmesini sağlar.

(2) Güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının gerçek kişi olması halinde kendisinin ve yetkili temsilcisinin, tüzel kişi olması halinde ise yöneticilerinin ve yetkili temsilcilerinin 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya bilişim suçlarından mahkûm olmaması gerekir.

(3) Güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı iflas etmiş ise itibarın iadesinin sağlanmış olması gerekir.”

Şeklindedir.

Ev SSL Nedir?

Extended Validation Certificate yani “Genişletilmiş Doğrulama Sertifikası” kısaca EV SSL; gelişen teknolojinin ve bunun etkisinde artık herkesin çok yaygın bir şekilde tercih ettiği internet kullanımında, internet sitesini ziyaret edenlere güven sağlamak için oluşturulmuş yeni bir sertifikadır. Bu sertifika sayesinde, ziyaret edenler internet sitesinin sahibini ve sahibinin site üzerinde tam hâkimiyet kurmuş olduğunu anlamaktadır. Geçerli bir EV SSL Sertifikası’na sahipseniz, internet sitenize giriş yapıldığında ziyaretçinin tarayıcısında yeşil bir adres çubuğu görünür. Bunun yanı sıra adres çubuğunun sağ tarafında yasal şirket adı ve EV Sertifikasını veren şirketin adını gösteren bir kutu bulunmaktadır.

Ev SSL Sertifikası Süresi Ne Kadar Olmalıdır?

Başvurudan itibaren en az 13 ay olmalıdır.

Güven Damgası Başvurusunda Bulunmadan Sızma Testi Yaptırılmalı Mıdır?

Tebliğ 5/1-(b) ;

“b) Güven damgası başvurusunda bulunmadan en fazla üç ay önce ve her takvim yılı içinde en az bir defa, Türk Standardları Enstitüsü tarafından onaylı A veya B sınıfı sızma testi firmalarına sızma testi yaptırarak gerekli önlemleri alır ve bu önlemleri aldığına ilişkin doğrulama testi yaptırır.” Şeklinde düzenlenmiştir.

Türk Standartları Enstitüsü tarafından sızma testi yapılması için, internet sitelerinde yer alan “Onaylı Sızma Testi Başvuru Formu”nu doldurmak gerekmektedir.

Güven Damgası’nın İşlevi Nedir?

Güven damgasının açık bir şekilde asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standardının varlığına işarettir. Güven damgası sayesinde internet sitesinin ziyaretçileri, giriş yaptıkları internet sitesinin asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standardını sağladığını bilmektedir.

Güven Damgası Sağlayıcı Hangi Kurumdur?

Ticaret Bakanlığı tarafından, Güven Damgası Sağlayıcı (GDS) olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yetkilendirilmiştir.

Başvuranın E-Ticaret Sitesinin Asgari Güvenlik Standartlarını Taşıdığını Belgelendirmek İçin Yaptırdığı Güvenlik Testinin Bir Geçerlilik Süresi Var Mıdır?

Güvenlik testi başvuru tarihinden en fazla üç ay önce yaptırılmalı, imza sirküleri ve adli sicil kaydı ise son altı ayda alınmış olmalıdır.

Güven Damgası Başvurusunun Değerlendirilmesi Hangi Kurum Tarafından Yapılmaktadır?

Güven damgası başvurusunun değerlendirilmesinde; hizmet sağlayıcı ya da aracı hizmet sağlayıcının başvuru esnasında sunmuş olduğu bilgi ve belgelerin doğruluğunu taahhüt etmiş sayılmaktadır ve doğruluğu taahhüt edilen bilgi ve belgeler güven damgası alma şartları bakımından TOBB tarafından değerlendirilir.

Güven Damgası Başvurusunun Değerlendirilmesi İçin Tanınan Süre Nedir?

Değerlendirme 30 gün içinde sonuçlandırılarak başvuru sahibine iletilir.

Güvenlik Testi İçeriklerinde Neler Bulunmaktadır?

Güvenlik testi içerikleri, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Güvenlik testi içeriklerinin detayına linkten ulaşabilirsiniz.

Güven Damgası Başvurusunda Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler Nelerdir?

 • Güvenlik Testi
 • Üyelik Sözleşmesi
 • İmza Sirküleri
 • Yazılı Beyan
 • Ev SSL
 • Adli Sicil Belgesi
 • Yetki Metni
 • Vergi Levhası
 • Dekont
*Yukarıda Güven Damgası başvurusunda bulunurken sisteme yüklenmesi gereken belgeler belirtilmiştir.

Güven Damgası Başvuru Formunda İstenen Bilgiler Nelerdir?

Öncelikle güven damgası başvurusu yapacağınız sitede bir hesap oluşturmanız gerekmektedir. Hesap için istenen bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
 • E-Ticaret Sitesinin Adı
 • Yetkilinin Adı Soyadı
 • Yetkilinin Görevi
 • Cep Telefonu
 • E-Posta Adresi
 • Şifre
 • Güvenlik Kodu
*Yukarıda belirtilen bilgilerin doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

Güven Damgası Başvuru Formunda Neden Cep Telefonu Numarası İstenmektedir?

Güven Damgası başvurusu için istenen bilgilerin yer aldığı form doldurulduktan sonra başvuru sürecinin devamı için bir “Doğrulama Kodu” gönderilmektedir. Bu sebeple başvuru formunda cep telefon numarası istenmektedir, formda vereceğin numara doğrula kodunun gönderileceği telefon numarası olacaktır. Doğrulama kodunu girdiğiniz takdirde, Güven Damgası için başvuru yapacağınız hesabınız oluşturulmuş olacaktır.

Merkezi Yurt Dışında Olan Ama Türkiye’de Faaliyet Gösteren E-Ticaret Siteleri Güven Damgası Alabilir Mi?

Merkezi yurt dışında olan bir firma teknik hususlarda (güvenlik testi gibi) istenilen standarda eşdeğer ya da daha üst seviyede yeterliliğe sahip olması ve bunu kanıtlar nitelikte belge sunması durumunda güven damgası almak için başvurabilmektedir.

E-Ticaret Sitesi, İnternet Sitesini Alt Yapı Sağlayıcı Üzerinden Alıyorsa Güven Damgası Hizmeti De Bu Altyapı Sağlayıcı Üzerinden Mi Alınmalıdır? Yoksa E-Ticaret Sitesinin Her Durumda Kendisinin Mi Başvuruda Bulunması Gerekmektedir?

E-ticaret sitesi Tebliğ’deki kriterleri sağlamalı ve her durumda başvuruyu bizzat gerçekleştirmelidir. Ancak teknik yeterlilikleri (güvenlik testi) internet sitesinin altyapı hizmetini aldığı altyapı sağlayıcı üzerinden sağlayabilir. Bu durumda başvuru belgelerinde ilgili altyapı sağlayıcının teknik yeterlilikleri sağladığını gösterir belgeleri sunması beklenmektedir.

Güven Damgası Ne Kadar Süreyle Geçerlidir?

Güven Damgasının geçerlilik süresi 1 yıldır. Güven damgasını yenilemek isteyen e-ticaret sitesi başvurusunu yenilemelidir.

Güven Damgası Hizmeti Ücretli Midir?

Güven Damgası başvuruları ücretlidir. Güven damgası almak için başvuran e-ticaret siteleri, site üzerinden gerçekleştirilen işlem adedine göre düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç ayrı kategoride değerlendirilmektedir. Başvuru ücreti de bu kategorilere göre farklılık göstermektedir. Güven damgası tahsisi öncesinde yapılacak kontrollerin süresi kategoriler arası fiyat farkını meydana getirmektedir.

Güven Damgası Almak İçin Site Üzerinden Gerçekleştirilen İşlem Adedine Göre Kategoriler Neye Göre Belirlenmektedir?

Bu kategoriler e-ticaret sitelerinin yıllık kredi kartı işlem hacmine göre belirlenmiştir. Son bir yıllık kredi kartı işlem hacminin belirlenmesi için Bankalar arası Kart Merkezi (BKM) A.Ş. ile bir sistem uyumu yapılmıştır.

Güven Damgası Alan Sitelerinin Damga Tahsis Edildikten Sonra Kontrolü Yapılmakta Mıdır?

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ uyarınca yıllık rutin ve şikâyete bağlı olarak her zaman kontroller gerçekleştirilmektedir.

Güven Damgası Hangi Şartlarda İptal Edilir?

Güven damgası iptal süreci Güven Damgası Sağlayıcı tarafından tebliğ uyarınca yürütülmektedir. Söz konusu Tebliğin 8.maddesi “Güven Damgasının İptali” hükmünde iptal sebeplerini sıralamıştır. Buna göre kanunda,

“Güven damgası, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının;

a) Talebi,

b) Elektronik ticaret ya da aracılık faaliyetlerine son vermesi,

c) Güven damgasının askıya alınma tarihinden itibaren otuz gün içinde 5 inci maddedeki şartlara uymadığının tespit edilmesi,

ç) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen şartlardan herhangi birine aykırı hareket etmesi, bu aykırılığın süre verilerek ortadan kaldırılmasının mümkün olmaması ve GDS’nin iki defa yazılı uyarısına rağmen aynı aykırılığı tekrarlaması,

d) Güven damgasının bir takvim yılı içinde üçüncü defa askıya alınmasını gerektiren bir aykırılık tespit edilmesi,

e) 5 inci maddedeki şartlara ilişkin eksik bilgi veya yanıltıcı belge verdiğinin tespit edilmesi,

f) İflası,halinde iptal edilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Tebliğde Belirtilen Kanunlara Uyulmadığının Tespiti Sonucunda Güven Damgası İptal Edilir Mi?

Güven Damgası Sağlayıcı tarafından Tebliğ uyarınca kanunlara uyum konusunda gerekli kontroller yapılır ve yazılı beyan alınır. Bu kapsamda uygunsuzluk tespit edilmesi halinde Tebliğ’de belirtilen süre ve haller gereği Güven damgası iptal süreçleri yürütülür.

Güven Damgası İptal Edilen Bir Site Tekrar Güven Damgası Başvurusunda Bulunabilir Mi?

Tebliğ hükümleri gereğince belirtilen süreler boyunca Güven Damgası iptal edilir ve bu süreler içerisinde söz konusu site Güven Damgası başvurusunda bulunamaz -ilgili sürelerin Tebliğ’de belirtilmiştir- ancak Güven Damgası iptal edilen site, bu sürenin sona ermesi ile yeni bir Güven Damgası başvurusunda bulunabilmektedir.

Elektronik Ticaret Ortamında Satışı Yasak Olan Ürünlerin Satılması Durumunda Güven Damgası İptal Edilir Mi?

Güven Damgası Sağlayıcı, elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararları takip eder ve Güven damgası alan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıyı bu hususlarda bilgilendirir. Tebliğ uyarınca Güven damgası başvurusunda bulunan ve alan e-ticaret sitelerinin bu düzenleme ve idari kararlara uygun süreçler tasarlaması gerekmektedir.

Güven Damgası Askıdayken E-Ticaret Sitesi Kendi İsteğiyle Güven Damgasını İptal Edebilir Mi?

Güven damgası askıda iken iptal edilemez. İlgili husus, Tebliğ’de belirtilen Güven Damgası iptal gerekçeleri arasında yer almamaktadır. Ayrıca Güven Damgası askıdayken yeni bir Güven Damgası için başvuru yapılamaz.

Güven Damgası İptal Edilen E-Ticaret Siteleri Kamuoyuna Açıklanır Mı?

Güven damgası iptal edilen e-ticaret sitelerine, iptal edilme nedenlerine ve iptal sürelerine web sitesi üzerinden ulaşılabilir.

Güven Damgası Alan E-Ticaret Sitelerinin Hangi Bilgileri İlan Edilmektedir?

 • Güven Damgasının geçerlilik tarihi,
 • Firma Unvanı,
 • MERSİS No,
 • Güven Damgası Sicil No
Güven damgası olan e-ticaret siteleri, www.guvendamgası.org.tr'de ilan edilmektedir.
Hakkımızda
Ticaret hayatının dijitalleşmeye başlaması ile riskler de dijital ortamdan kaynaklanmış ve veri güvenliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda siber saldırıların ve açıkların yanı sıra şirketlere ve kişilere ilişkin verilerin internet ortamında ulaşılabilir olması ile ticaret ve özel hayatın korunması yani veri gizliliği ihtiyaç haline gelmiştir.

DEVAMI

Gizlilik ve Kullanım
Verko İletişim

Ofisim İstanbul İş Merkezi Tugay Yolu Cad. No:20 B Blok Kat:7 D:39 Cevizli / Maltepe / İstanbul

0(216) 418 21 25
0(535) 344 36 32
0(535) 344 36 64

info@verko.com.tr