Kavram Eğitimi
 • Kişisel Verilerin Önemi
 • Eğitimin Amacı
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Amacı
 • Kişisel Veri ve Özel Nitelikli Kişisel Veri
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi
 • İlgili Kişinin Hakları Başvuru & Şikayet
 • Kişisel Verileri Koruma Birim/Ekip/Personeli
Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Fidye Saldırıları ve Veri İhlallerine Karşı Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Şifre Belirlerken ve Ekipman Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Wi-Fi/Sosyal Medya/Mesaj Uygulamaları/E-Posta Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Fiziksel Ortamda Belge/Bilgi Kullanımında ve İmhasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Banko, Gişe Alanlarında Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Kart Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Veri Aktarımlarında Dikkat Edilmesi Gerekenler
Çalışan Sorumluluğu
 • Çalışan Aydınlatma, Açık Rıza ve Gizlilik Taahhütleri
 • Veri İhlali ve Kabahatler
 • Rücu
 • Türk Ceza Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması
 • Disiplin Kapsamında Sorumluluk
 • Türk Medeni Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması
 • İş Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması

NOT 

 • Eğitim bedeli bir şirket için belirlenmiştir.
 • Eğitim verilecek şirket çalışanı sayısının 50 üzeri olması halinde eğitim bedeli değişecektir.
 • KVKK Dönüşüm Projeleri kapsamında verilen eğitimlerden ayrıca eğitim bedeli alınmamaktadır.

EĞİTİM SÜRESİ

4 SAAT / 1 GÜN

EĞİTİM ÜCRETİ

10.000 TL + KDV

Program sonunda tüm katılımcılara “Kişisel Verilerin Korunması ve Şirket İçi Uygulanması Konusunda Bilinçlendirme Eğitimi” katılım belgesi verilecektir.
Hakkımızda
Ticaret hayatının dijitalleşmeye başlaması ile riskler de dijital ortamdan kaynaklanmış ve veri güvenliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda siber saldırıların ve açıkların yanı sıra şirketlere ve kişilere ilişkin verilerin internet ortamında ulaşılabilir olması ile ticaret ve özel hayatın korunması yani veri gizliliği ihtiyaç haline gelmiştir.

DEVAMI

Gizlilik ve Kullanım
Verko İletişim

Ofisim İstanbul İş Merkezi Tugay Yolu Cad. No:20 B Blok Kat:7 D:39 Cevizli / Maltepe / İstanbul

0(216) 418 21 25
0(535) 344 36 32
0(535) 344 36 64

info@verko.com.tr