İş Başvurusu Sürecinde İşlenen Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Şekilde Paylaşılması

a) İlgili kişi tarafından, online olarak insan kaynakları hizmeti sunan veri sorumlusuna ait bir platform üzerinden yapılan iş başvurusunun akabinde; veri sorumlusunun, ilgili kişiye ait başvuru bilgisi, ad ve soyadı ile e-posta adresi bilgisini içeren kişisel verileri herhangi bir hukuki sebebe dayanmadan diğer işe başvuranlarla paylaştığı tespit edildiğinden;

Bu durumun; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle anılan Şirket hakkında Kanunun 18 inci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmıştır.

b) Bir şirketler topluluğu bünyesinde yer alan birden çok veri sorumlusu şirketler arasında veri aktarımı gerçekleştirilmesinin, üçüncü kişiye veri aktarımı olarak değerlendirildiği, bu itibarla aynı şirketler topluluğu bünyesinde yer alan veri sorumluları arasında gerçekleşecek veri aktarımında da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8 inci maddesi hükümlerinin esas alınması gerektiği dikkate alındığında,

İş başvurusunda bulunan bir adayın açık rızası olmadan kişisel verilerinin bir şirketler topluluğu altında yer alan veri sorumluları arasında aynı veri tabanını kullanmak suretiyle paylaşılmasının Kanunun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, anılan Şirket hakkında Kanunun 18 inci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmıştır.

Yorumumuz:

Bu kararda vurgulan iki husus bulunmaktadır.

1) İşe başvuranların bilgilerinin diğer işe başvuranlarla paylaşılması, bu paylaşımın 6698 Sayılı Kanunun 5. Maddesinde yer alan hukuki işleme sebeplerinden birine dayanmadığı veya şirket tarafından bu dayanağın açıklanamadığı belirtilmiştir. Bu hukuki sebep şirket tarafından açıklansaydı KVK Kurulu bu defa bu aktarımın 6698 Sayılı Kanunun 4. Maddesindeki ilkeler bakımından bu sebebin geçerli olup olmadığını değerlendirerek yine idari para cezası verebilirdi. Çünkü işe başvuran kişilerin bilgilerin diğer başvuranlarla paylaşılması amaçla bağdaşmayan ölçüsüz bir işlemedir.

2) Şirketler topluluğu ya da holding olarak adlandırılan ticaret yapılarının bünyesindeki şirketler arasındaki aktarımı üçüncü kişilere yapılmış aktarım sayacağı ve 6698 Sayılı Kanunun 8 ve 9. Maddesi kapsamında değerlendirme yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Hakkımızda
Ticaret hayatının dijitalleşmeye başlaması ile riskler de dijital ortamdan kaynaklanmış ve veri güvenliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda siber saldırıların ve açıkların yanı sıra şirketlere ve kişilere ilişkin verilerin internet ortamında ulaşılabilir olması ile ticaret ve özel hayatın korunması yani veri gizliliği ihtiyaç haline gelmiştir.

DEVAMI

Gizlilik ve Kullanım
Verko İletişim

Ofisim İstanbul İş Merkezi Tugay Yolu Cad. No:20 B Blok Kat:7 D:39 Cevizli / Maltepe / İstanbul

0(216) 418 21 25
0(535) 344 36 32
0(535) 344 36 64

info@verko.com.tr

Open chat