Bir Gerçek Kişinin Adının Geçtiği Köşe Yazısının Silinmesi Talebi

Bir gerçek kişinin adının geçtiği bir gazetedeki köşe yazısının, kişinin hala kamuyu ilgilendiren bir konumda olduğu hususu da dikkate alınarak, ifade özgürlüğünün bir yansıması olan basın özgürlüğünün kapsamında olduğu değerlendirildiğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 28 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi uyarınca, ilgili kişinin söz konusu köşe yazısının silinmesine yönelik talebine ilişkin olarak Kurulca yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığına karar verilmiştir.

Yorumumuz:

KVK Kurulu köşe yazısında gerçek kişinin isminin geçmesini 6698 Sayılı Kanunun uygulanmayacağı istisna alanında gördüğünü belirtmiştir.

6698 SK m.28/1- c: Bu Kanun hükümleri aşağıdaki hâllerde uygulanmaz: …….”Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi…”

Ancak bu karar özetinde Anayasa Mahkemesinin ifade özgürlüğü ile özel hayatın gizliliği arasında çatışma olduğunda uyguladığı kriterleri KVK Kurulu’nun dikkate alıp almadığı açıklanmamıştır. Bir kriter olarak sadece “kişinin hala kamuyu ilgilendiren bir konumda olduğu” belirtilmiştir. Buradan yola çıkarak kamuyu ilgilendirmeyen kişinin isminin köşe yazısı yada haberde açıklanmasını KVK Kurulu’nun önüne gelen şikayetlerde değerlendireceği sonucunu çıkarabiliriz.

Hakkımızda
Ticaret hayatının dijitalleşmeye başlaması ile riskler de dijital ortamdan kaynaklanmış ve veri güvenliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda siber saldırıların ve açıkların yanı sıra şirketlere ve kişilere ilişkin verilerin internet ortamında ulaşılabilir olması ile ticaret ve özel hayatın korunması yani veri gizliliği ihtiyaç haline gelmiştir.

DEVAMI

Gizlilik ve Kullanım
Verko İletişim

Ofisim İstanbul İş Merkezi Tugay Yolu Cad. No:20 B Blok Kat:7 D:39 Cevizli / Maltepe / İstanbul

0(216) 418 21 25
0(535) 344 36 32
0(535) 344 36 64

info@verko.com.tr

Open chat