İlgili Kişinin Kişisel Verilerinin Silinmesi Talebinin Yerine Getirilmemesi

Veri sorumlusunun, halihazırda aktif olmayan müşterisinin (ilgili kişi) kişisel verilerinin silinmesi hususundan talebini yerine getirmemesi üzerine;

Veri sorumlusunun tabi olduğu mevzuat uyarınca işlediği kişisel verileri 10 yıl boyunca muhafaza etmesi zorunluluğu bulunduğundan, Kurul tarafından aktif olmayan müşterilerin kişisel verilerinin, Kanunun 4 üncü maddesinde yer verilen genel ilkelere uygun olarak saklama amacı dışında işlenmemesi gerektiği yönünde veri sorumlusunun talimatlandırılmasına karar verilmiştir.

Yorumumuz:

Veri sorumlusunun silmeme eylemi ile ilgili, KVK Kurulu silme talimatı vermiştir. Veri sorumlusu bu talimatı yerine getirmemesi durumunda 6698 Sayılı Kanunun 18/1-c uyarında iki aşamalı ve dolaylı olarak idari para cezası verilecektir.

Ancak burada veri sorumlusunun silmeye ilişkin bir politika, prosedür ve bu kapsamda süre belirlemesi gerekirdi. Bu hazırlıkların yapılmaması kişisel veriyi süresinden fazla yani hukuka aykırı işleme sonucunu doğuracaktır. Dolasıyla bu olayda veri sorumlusuna 6698 Sayılı Kanunun 18/1-b maddesi uyarınca veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden ceza verilmesi gerekirdi.

Hakkımızda
Ticaret hayatının dijitalleşmeye başlaması ile riskler de dijital ortamdan kaynaklanmış ve veri güvenliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda siber saldırıların ve açıkların yanı sıra şirketlere ve kişilere ilişkin verilerin internet ortamında ulaşılabilir olması ile ticaret ve özel hayatın korunması yani veri gizliliği ihtiyaç haline gelmiştir.

DEVAMI

Gizlilik ve Kullanım
Verko İletişim

Ofisim İstanbul İş Merkezi Tugay Yolu Cad. No:20 B Blok Kat:7 D:39 Cevizli / Maltepe / İstanbul

0(216) 418 21 25
0(535) 344 36 32
0(535) 344 36 64

info@verko.com.tr

Open chat