Veri Sorumlusu Tarafından Kanunda Belirlenen Süre İçerisinde İlgili Kişiye Cevap Verilmemesi

İlgili kişinin veri sorumlusuna Kanunun 11 nci maddesinde sayılan hakları kapsamında başvuruda bulunmasına rağmen veri sorumlusunun süresinde ilgili kişiye cevap vermemesi üzerine;

Kurul tarafından veri sorumlusunun ilgili kişiye Kanunun 11 inci maddesi kapsamında talep ettiği hususlarla ilgili olarak, Kanunun 15 inci maddesinin (5) numaralı fıkrası gereğince kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde cevap vermesi, aksi takdirde Kanunun 18 inci maddesi uyarınca hakkında idari yaptırım uygulanacağı hususunda veri sorumlusunun talimatlandırılmasına karar verilmiştir.

Yorumumuz:

Bu karar, veri sorumlusunun ilgili kişinin başvurusuna cevap vermemesi durumunda KVK Kurulunun tavrını ortaya koymaktadır. KVK Kurulu, veri sorumlusunu başvuruya cevap vermesi için talimatlandırmıştır. 6698 Sayılı Kanunun 18. Maddesinde veri sorumlusunun ilgili kişinin başvurusuna cevap vermemesi idari para cezasına tabi tutulmamıştır. Ancak KVK Kurul Kararlarının yerine getirilmemesi halinde idari para cezası uygulanabilecektir. O halde KVK Kurulu dolaylı ve iki aşamalı olarak veri sorumlusunun ilgili kişiye cevap vermemesini idari para cezası ile sonuçlanacak bir eylem haline getirmiştir.

İlgili kişi açısından başvurusuna cevap almasının çok önemli olduğu durumlarda önemlidir. Ancak diğer taraftan ilgili kişi ihlali verilecek cevaptan öğrenmeyecekse zaten 6698 sayılı kanunun 14. Maddesinde başvuruya cevap verilmemesi halinde KVK Kuruluna, kişisel verileri koruma hakkının ihlal edildiğinden bahisle şikayet yapılabilecektir.

Hakkımızda
Ticaret hayatının dijitalleşmeye başlaması ile riskler de dijital ortamdan kaynaklanmış ve veri güvenliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda siber saldırıların ve açıkların yanı sıra şirketlere ve kişilere ilişkin verilerin internet ortamında ulaşılabilir olması ile ticaret ve özel hayatın korunması yani veri gizliliği ihtiyaç haline gelmiştir.

DEVAMI

Gizlilik ve Kullanım
Verko İletişim

Ofisim İstanbul İş Merkezi Tugay Yolu Cad. No:20 B Blok Kat:7 D:39 Cevizli / Maltepe / İstanbul

0(216) 418 21 25
0(535) 344 36 32
0(535) 344 36 64

info@verko.com.tr

Open chat